Nikkilä ja Kirkonkylä kehittyvät – Heikin työlista

06.04.2017

Nikkilä on vihdoin kuluneella valtuustokaudella saatu kehityksen tielle. Nikkilän keskustan kerrostalohankkeet sekä Jokilaakson tuleva asuinalue tuovat kauan kaivattua elinvoimaa. Tällä tiellä on jatkettava.

Nikkilän saaminen kasvuun on vaatinut rohkeita poliittisia päätöksiä. Olin aikoinaan tekemässä ratkaisua, jossa Nikkilän kasvun vauhdittamiseksi kunta luopui määräajaksi maan arvonnousun leikkurista: kun maanomistaja käynnisti Nikkilän keskustassa hankkeensa määräajassa, se sai pitää maan arvonnousun. Nyt Nikkilän OP:n ja Dominon kortteleihin nousevat uudet rakennukset asumiselle ja palveluille. Keskustan täydennysrakentamista on edelleen jatkettava esimerkiksi nykyisen linja-autoaseman tontilla.

Jokilaakson 1000 asukkaan asuinalueen asemakaava Itäisen Jokipuiston pohjoispuolelle Nikkiläntien kummallakin puolella on niin ikään keskeinen kuluneen valtuustokauden päätös Nikkilän kehittämiseksi. Pidän tärkeänä, että uusi alue istuisi arkkitehtuuriltaan jokilaakson maisemaan. Itäisen Jokipuiston eteläisen osan täydennysrakentamismahdollisuuksia alueen nykyistä ilmettä kunnioittaen tulee tutkia.

Kartanon alueen pientalovaltainen Kylävuorentien asemakaavaehdotus on asetettu nähtäville 7.4. Nikkilän kartanon alueen III-vaihe on kaavoitettavana tulevalla valtuustokaudella, jolloin on pidettävä kiinni virkistysalueiden säilymisestä. En hyväksy nykyisen ulkoilureitistön supistamista, mistä olen tehnyt valtuustoaloitteen kuluvalla valtuustokaudella.

Nikkilän Sydämen I vaihe, yksi kuluneen kauden tärkeimmistä hankkeista, toi Kungsvägen skolan ja Sipoonjoen koulun oppilaille asianmukaiset ja terveet koulutilat. Kaksi kieltä saman katon alla (samlokalisering) on johtanut myös hyötyihin kouluarjessa. Nikkilän Sydämen liikuntasali on rakennettava vähintään investointisuunnitelman mukaisesti siten, että se on käytössä syksyllä 2020. Sen sijaan en kannata alakoulun ja esikoulun luokkatilojen sijoittamista Nikkilän Sydämeen. On ratkaisevan tärkeää, ettei toimivia kouluyhteisöjä kuten Kyrkoby skolaa ja Leppätien koulua hajoteta siirtämällä niitä Nikkilän Sydämeen. Oppilasmäärän kasvu edellyttää uusia tiloja alakouluihin, mutta niitä tulisi mielestäni etsiä nykyisten koulujen yhteydestä tai uudelta Jokilaakson kaava-alueelta.

Olen ollut varauksellinen Nikkilän suurpäiväkodin rakentamissuunnitelmia kohtaan. On sinänsä keskeistä, että ratkaisuja Nikkilän huonoon kuntoon päästettyjen päiväkotiyksikköjen kanssa tehdään. Mielestäni tulee kuitenkin selvittää myös vaihtoehto, jossa suunniteltu suurpäiväkoti jaetaan kahdeksi 4-osastoiseksi päiväkodiksi. Erityisesti on selvitettävä hirsirakentamisen ja elinkaarimallin soveltumista tässä hankkeessa vastauksena kunnan sisäilmaongelmiin.

Nikkilän joukkoliikenteen kehittäminen vaatii lyhyellä aikajänteellä suoria tai pikayhteyksiä Helsingin keskustaan sekä liityntäpysäköintialueen rakentamista Nikkilään. HSL:n reittisuunnittelun piiriin siirtyminen oli Sipoossa pettymys: Keravan juna-asemalle syöttäminen on vähentänyt joukkoliikenteen houkuttelevuutta Nikkilässä. Teimme kovasti töitä, jotta edes osa suorista yhteyksistä olisi säilynyt. Tätä työtä on jatkettava kunnes ratkaisu löytyy. Joukkoliikenteen ja monelle sipoolaiselle välttämättömän yksityisautoilun yhteensovittamiseksi Nikkilään tarvitaan liityntäpysäköintialue Nikkiläntien ja Martinkyläntien risteykseen. Pitkällä aikajänteellä Kerava-Nikkilä-radan avaaminen henkilöjunaliikenteen on Nikkilän kehitykselle ratkaisevan tärkeää. Tämä vaatii kuitenkin väestönkasvua.

Kirkonkylän liikenneyhteyksien kehittämisen on oltava tulevan valtuuston agendalla. Rahoitus Jokivarrentien kevyen liikenteen väylää varten on viimein nytkähtänyt eteenpäin ELY-keskuksessa. Nyt on pidettävä huoli, että rahoitus kunnan osuutta varten löytyy kunnan budjetista. Seuraava kriittinen väylähanke on kunnan keskukset yhdistävä Brobölentien-Söderkullantien kevyen liikenteen väylä. Sekin vaatii ELY:n rahoitusta. Yhtenä vaihtoehtona tulisi selvittää ulkoilutien rakentamista Sipoonjoen vartta ja kulttuurimaisemaa pitkin. Nikkiläntien ja Martinkyläntien kiertoliittymä on kunnan talousarviossa 2017. Brobölentien ja Öljytien kiertoliittymän rakentamista on vietävä ponnekkaasti eteenpäin ELY-keskuksessa.

Rakentamismahdollisuuksien lisäämiseksi omalle maalle Kirkonkylässä on kantatilaperiaatteesta päästävä eroon lopullisesti. Parhaillaan Pohjois-Paippisten kyläkaavoituksen yhteydessä kehitetään tapaan jakaa rakennusoikeutta edullisuusvyöhykkeiden mukaan. Tämä ei vähennä keneltäkään rakennuspaikkojen määrää suhteessa kantatilatarkasteluun, mutta lisää rakennuspaikkoja hyvillä rakennuspaikoilla. Mielestäni koko kunnan yleiskaava on avattava kuluvalla valtuustokaudella, jotta kantatilaperiaatteesta päästään koko kunnassa eroon.