Ajankohtaista

Artikkelit

Valtava kiitos luottamuksestanne! Stort tack för ert förtroende!

Kiitos sydämeni pohjasta kaikesta tuesta! Kiitos jokaisesta 934 äänestä. Kiitos keskusteluista, viesteistä ja ideoista. Lupaan olla luottamuksenne arvoinen. Stort och hjärtligt tack för allt stöd! Tack för alla 934 röster. Tack för diskussionerna, meddelandena och ideerna. Jag lovar att vara… Lue lisää »

Valtuustokauden 2013-2017 aloitteet ja tulokset kootusti

Lupaan olla jatkossakin aloitteellinen ja aikaansaava päättäjä, jonka kautta kuntalainen saa äänensä kuuluville ja joka on käytettävissä myös vaalien välillä. Tällä valtuustokaudella olen aloittanut rakentamisen helpottamisen rakennusjärjestystoimikunnan puheenjohtajana, edesauttanut rakennuslupien saamista ja murtanut kantatilaperiaatetta kyläkaavoituksessa. Olen edistänyt koulujen sisäilmaongelmien ratkaisemista Talmassa ja… Lue lisää »

Nikkilä ja Kirkonkylä kehittyvät – Heikin työlista

Nikkilä on vihdoin kuluneella valtuustokaudella saatu kehityksen tielle. Nikkilän keskustan kerrostalohankkeet sekä Jokilaakson tuleva asuinalue tuovat kauan kaivattua elinvoimaa. Tällä tiellä on jatkettava. Nikkilän saaminen kasvuun on vaatinut rohkeita poliittisia päätöksiä. Olin aikoinaan tekemässä ratkaisua, jossa Nikkilän kasvun vauhdittamiseksi kunta… Lue lisää »

Etelä-Sipoo kehittyy – Heikin työlista

Kulunut valtuustokausi on tuonut Etelä-Sipooseen merkittävän väestönkasvun; Söderkulla on Sipoon nopeimmin kasvava alue. Olemme onnistuneet luomaan etelään viihtyisiä asuinalueita – pidetään ne sellaisina. Tulevalla valtuustokaudella tulee kehittää Söderkullan keskustaa. Ensinnäkin tulee kehittää nykyistä torialuetta. Toiseksi keskustaa ympäröivien peltojen hankkiminen kunnan omistukseen… Lue lisää »

Jo riittää!

Ratkaisemattomat sisäilmaongelmat puhuttavat Sipoossa. On vaikea oppia, jos on vaikea hengittää. Sivistyskunnassa yhdenkään lapsen ei pitäisi kärsiä tai menettää terveyttään huonon sisäilman vuoksi. Terve rakentaminen ei voi olla salatiedettä. Me allekirjoittaneet Sipoon kokoomuslaiset vaadimme Sipoota ratkaisemaan päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat… Lue lisää »

Valtuustoaloite toi Sipoolle 100 000 euroa kieltenopetuksen varhentamiseksi

Kieltenopetuksen varhentaminen ja lisääminen Sipoossa ottivat tänään ison askelen. Sipoolle myönnettiin lähes 100 000 euroa valtionavustusta kielirikasteisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestämiseksi. Taustalla on laatimani kokoomuksen valtuustoryhmän syyskuussa jättämä valtuustoaloite. Kokoomusryhmä teki viime syksynä valtuustoaloitteen kieltenopetuksen varhentamisesta sekä kielirikasteisesta varhaiskasvatuksesta ja opetuksesta…. Lue lisää »

Tunti liikuntaa koulupäivän aikana -periaate Sipooseen

Sipoon kunnanvaltuusto hyväksyi tänään ensi vuoden 2017 talousarvion. Yhdessä äänestyksessä valtuusto oli tänään harvinaisen yksimielinen – luvuin 0-43: Esitykseni mukaisesti Sipoossa lisätään liikkumista kouluissa tunti liikuntaa päivässä -periaatetta noudattaen. Sipoo tulee myös hakemaan rahoitusta liikkumisen lisäämiseksi kouluissa Liikkuva koulu -hankkeesta.

Ryhmäpuheenvuoro: vuoden 2017 talousarvio

Puheenjohtaja, valtuutetut, Meidän päättäjien tärkeimpiä vastuita on, että kautemme jälkeen kuntamme on paremmassa kunnossa kuin se oli kautemme alussa. Nyt, valtuustokauden viimeistä talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa tämä tehtävä on pidettävä kirkkaasti mielessä. Sipoo on haluttu: kymmenen vuotta sitten päättämämme kasvustrategia… Lue lisää »

Kieltenopetuksen varhentamista ja kielikylpyopetuksen laajentamista selvitettävä

Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti tänään kunnanvaltuuston kokouksessa laatimani valtuustoaloitteen kieltenopetuksen varhentamisesta sekä kielikylpyopetuksen aloittamisesta Etelä-Sipoossa. Aloitteessa todetaan seuraavasti: Lasten herkkyyskaudet kielten oppimisessa tulisi ottaa paremmin huomioon kieltenopetuksessa. Tämä edellyttäisi kieltenopetuksen varhentamista. Kaksikielisyys on Sipoon vetovoimatekijä ja vahvuus. Kunnan kaksikielisyys tarjoaa mahdollisuuden myös… Lue lisää »

Koulujen sisäilmaongelmat ratkaistava nopeammin

Teimme valtuustokollegani Mandi Alaterän (kok) kanssa tänään valtuustoaloitteen sisäilmaongelmaisten koulutilojen nopeammasta korvaamisesta. Aloitteen allekirjoitti lisäksemme 19 valtuutettua. Aloitteessa esitetään seuraavaa: Talman ja Opintien kouluissa suoritetaan sisäilmaongelmista aiheutuvia, suunnitelman mukaisia korjauksia kesän 2016 aikana. Opettajakunnassa on tapahtunut muutoksia, ja useat oppilaat ovat… Lue lisää »

Ryhmäpuheenvuoro: vuoden 2015 tilinpäätös

Puheenjohtaja, valtuutetut, Suomen julkisen ja yksityisen talouden heikosta tilanteesta huolimatta Sipoo onnistui kääntämään kahden edellisen vuoden heikot tulokset positiiviseksi. Teimme talousarvioon verrattuna 1,5 miljoonaa euroa paremman tuloksen. Positiivisen tuloksen tuijottamisen sijaan on tarkasteltava lukuja tuloksen takana. Verotulojen, erityisesti kiinteistö- ja… Lue lisää »

Säännölliset sisäilmakyselyt käyttöön

Tein tänään valtuuston kokouksessa aloitteen säännöllisistä koulujen sisäilmakyselyistä. Aloitteen allekirjoitti lisäkseni 26 valtuutettua eli valtuuston enemmistö. Valtuustoaloitteessa todetaan seuraavasti: Jokaisella koululaisella on perusopetuslain mukaan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Jos puutteita tai ongelmia havaitaan, opetuksenjärjestäjän on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin turvallisuuden takaamiseksi. Useissa Sipoon kouluissa… Lue lisää »

Päivähoidossa tuntiperusteiseen maksuun

Tein tänään valtuuston kokouksessa aloitteen tuntiperusteiseen päivähoitomaksuun siirtymisestä. Aloitteen allekirjoitti lisäkseni 19 valtuutettua. Aloitteessa todetaan seuraavaa: Kunnan on omalta osaltaan helpotettava työn ja perheen yhteensovittamista. Päivähoidon tuntiperusteinen asiakasmaksu vastaa muuttuviin työelämän tarpeisiin ja on lapsen edun mukainen. Kunnissa, joissa tuntiperusteista päivähoitomaksua… Lue lisää »

Sipoon pakolaispolitiikkaan realismia

Tein 11 muun valtuutetun kanssa valtuustoaloitteen Sipoon pakolaispolitiikasta. Aloitteessa todettiin seuraavasti: Sipoon kunnanvaltuuston enemmistö päätti 14.12., että Sipoo vastaanottaa jatkossa vuosittain 10-15 YK:n kiintiöpakolaista. Kiintiöpakolaisjärjestelmä on sinänsä järkevä, koska se mahdollistaa suojelun tarjoamisen niille, jotka sitä varmasti tarvitsevat. Kokonaiskuva on kuitenkin,… Lue lisää »

Ryhmäpuheenvuoro: vuoden 2016 talousarvio

Puheenjohtaja, valtuutetut, Sipoon tämän vuoden talousarviokäsittely on monellakin tapaa historiallinen: Ensinnäkin kunnanjohtaja ei tarvinnut muuttaa valiokunnista ja virkamiehiltä tullutta talousarvioesitystä, koska valmistelussa pysyttiin raamissa. Tämä kertoo paitsi siitä, että virkamiehet ja luottamushenkilöt ovat tehneet hyvää ja vastuullista työtä, mistä iso… Lue lisää »

Lähiliikuntapaikat, ulkoilureitit ja virkistysalueet turvattava kuntakeskuksissa

Tein tänään valtuuston kokouksessa aloitteen lähiliikuntapaikkojen, ulkoilureittien ja virkistysalueiden turvaamisesta ja kehittämisestä kuntakeskuksissa. Aloitteen allekirjoitti lisäkseni 28 valtuutettua eli valtuuston enemmistö. Aloitteessa todetaan seuraavasti: On kiistatonta, että säännöllisen liikunnan edistäminen on yhteiskunnalle edullinen tapa parantaa ihmisten toimintakykyä ja terveyttä sekä… Lue lisää »

Omaishoitoon palveluseteli

Jätin tänään kunnanvaltuuston kokouksessa aloitteen omaishoitajan vapaan palvelusetelistä. Sen allekirjoitti lisäkseni 23 valtuutettua eli valtuuston enemmistö. Aloitteessa todetaan seuraavasti: Omaishoidon tukeminen on keskeisiä keinoja lisätä vaikeasti sairaiden ja näiden omaisten hyvinvointia sekä tuoda kustannussäästöjä kunnalle. Kotona tehty hoitotyö vähentää kunnan… Lue lisää »

Kiitos luottamuksesta!

Suuri kiitos teille 2382:lle, jotka annoitte luottamuksen! Olen valtavan otettu jokaisesta äänestä. Sain eniten ääniä listani nuorista ehdokkaista. Olen onnellinen myös siitä, että olin kokoomuksen äänikuningas kotikunnassani Sipoossa, ja kokonaisäänimääränikin oli sipoolaisehdokkaista toiseksi paras. Vahvaa luottamusta tuli koko Keski-Uudeltamaalta, Espoosta ja Vantaalta…. Lue lisää »

Vaalilehti ARJENTURVAAJA ilmestynyt

Heikin ARJENTURVAAJA-vaalilehti kertoo, miksi valinnanvapaus pelasti Lignellit ja miten terveet ja vapaat markkinat luovat työtä Suomeen. Helppolukuisen nettiversion löydät täältä. Lehdessä kirjoittavat muun muassa Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, europarlamentaarikko Petri Sarvamaa, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola, rehtori Helinä Perttu ja Upseeriliiton pääsihteeri… Lue lisää »

Pätkiikö Liljeströmin muisti kuntaliitoskannanotostaan? Ei hätää, se on Youtubessa

Sipoon valtuuston varapuheenjohtaja, kokoomuksen valtuustoryhmän johtaja, kansanedustajaehdokas Heikki Vestman kummeksuu valtuuston puheenjohtaja, kansanedustajaehdokas Christel Liljeströmin (RKP) lausuntoja koskien Vestmanin asiallista kysymystä, ajaako Liljeström Sipoota Porvoon syliin. “Liljeström väittää lehdessä (ÖN 28.1.2015) ja blogissaan, ettei olisi asettanut kuntaliitosta Sipoon itsenäisyyden edelle…. Lue lisää »

Kunnan byrokratiaa purettava

Tein tänään valtuuston kokouksessa aloitteen kunnallisen byrokratian purkamisesta. Aloitteessa todetaan seuraavasti: Suomen nostaminen taantumasta ja hyvinvoinnin turvaaminen edellyttää, että maassamme raivataan tilaa yrittäjyydelle ja toimeliaisuudelle eli järkevöitettävä sääntelyä ja byrokratiaa. Kunnan virkamiesten ja työntekijöiden on osaltaan luotava kasvun mahdollisuuksia, ei… Lue lisää »

Valtuustoryhmien kannanotto: kantatilaperiaatteesta luovuttava

Kunnanvaltuuston poliittiset ryhmät esittivät tänään valtuuston kokouksessa yhteisen kannanoton rakentamisen helpottamiseksi Sipoossa. Kannanotossa todetaan seuraavasti: Sipoon kunnanvaltuuston poliittiset ryhmät ovat yksimielisiä ja edellyttävät kunnan virkamiehiltä toimenpiteitä alla esitetyn korjaamiseksi. Kunnan virkamiesten on toteutettava poliittista tahtoa myös maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä. Poliittinen… Lue lisää »

Kieliopinnoissa selvitettävä Kauniaisten mallia – ei pakon laajentamista

Sipoon kunnanvaltuuston puheenjohtaja Christel Liljeström, RKP, esittää, että sipoolaisten lasten on aloitettava toisen kotimaisen kielen opiskelu ensimmäisellä luokalla (ns. Raaseporin malli). Tämä tarkoittaa, että suomenkielisissä kouluissa kaikkien on opiskeltava ruotsia A1-kielenä ensimmäiseltä luokalta alkaen. Englannin tai muun vieraan kielen opiskelu… Lue lisää »

Vastuullista kuntataloutta hakemassa

Kokoomuksen valtuustoryhmän talousarviopuheenvuoro. Vuosia jatkunut talouden taantuma velvoittaa päättäjiä rohkeisiin tekoihin Suomen uudistamiseksi ja nostamiseksi jaloilleen. Tähän mennessä merkittävimmät julkisen talouden säästöt ovat kuntien valtionosuuksien leikkaaminen. Koska valtiovalta ei ole kuitenkaan vastaavasti lisännyt joustoa palvelujen järjestämisessä, kunnissa on paine korottaa veroja…. Lue lisää »

Soppaa ja lepoa uupuneille vanhemmille

Valtuustoaloite perhetyön kehittämisestä, jonka allekirjoitti lisäkseni kaksi kolmasosaa Sipoon kunnanvaltuutetuista: Lapsista näemme huomenna, mikä meille aikuisille on ollut tärkeää tänään. Viimeistään julkinen keskustelu perhetyön voimavaroista ja muodoista on osoittanut, ettei yhteiskuntamme ole onnistunut tukemaan perheitä ja hyvää vanhemmuutta tarvittavalla tavalla…. Lue lisää »

Porvoon sairaalan synnytysosaston puolesta

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitus päättää tänään, hakeeko HUS sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeuslupaa Porvoon sairaalan synnytysosastolle ministeriön aiemmista linjauksista huolimatta. Kyse on paitsi oikeudesta turvalliseen synnytykseen myös päätösten asianmukaisesta vaikutusten arvioinnista. Alla HUS:n hallituksen jäsenille sekä sosiaali- ja terveysministerille toimitettu Itä-Uudenmaan… Lue lisää »

Isyyden vahvistaminen vaatii asennemuutosta

”Kannattaa mieluummin palkata nuoria miehiä kuin nuoria naisia”, lohkaisi kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner (ps) aikoinaan viitaten eduskunta-avustajiensa äitiyslomiin. Työhönottotilanteessa kansanedustajan suositus tarkoittaisi tasa-arvolain vastaista syrjintää. Ruohonen-Lerner kuvasi kuitenkin todellisuutta: Äidit käyttävät perhevapaista yli 90 prosenttia, neljännes isistä ei käytä edes kahden… Lue lisää »

Osallistuva budjetointi

Jätin valtuuston kokouksessa aloitteen osallistuvast budjetoinnista. Aloitteessa todetaan seuraavasti: Osallistuvalla budjetoinnilla tarkoitetaan menetelmää, jonka avulla kunnan, sen osan, asuinalueen tai kylän asukkaat tai tietyt kuntalaisryhmät voidaan ottaa mukaan yhteisten verovarojen käyttöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Menetelmä mahdollistaa kansalaisille tehokkaamman päätösvallan… Lue lisää »

Kevyen liikenteen väylä Talmankaarelle

Jätin tänään valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen kevyenliikenteen väylän rakentamisesta Talmankaarelle. Aloitteessa todetaan seuraavasti: Sipoon kasvustrategian toteutuksen tulee olla nykyisten kuntalaisten silmissä hyväksyttävää. Tämä edellyttää muun muassa sitä, että perusinfrastruktuuri on asianmukaisessa kunnossa ennen kuin asukasmäärä lisääntyy. Meidän allekirjoittaneiden valtuutettujen mielestä olemassa… Lue lisää »

Lehtijutut

VAALIKYNÄ: Uusia ratkaisuja sisäilmaongelmiin?

Vestman kirjoittaa, että sisäilmaongelmat ovat muutoin toimiville Suomen kunnille, myös Sipoolle häpeäksi: Miten terve rakentaminen voi olla niin vaikeaa? Miksi ongelmat ovat yleisiä julkisessa rakentamisessa eivätkä niinkään yksityisessä toimitilarakentamisessa? Miksi julkisen rakentamisen valvonta pettää? Paitsi rahaa ja homekorjausten priorisoimista, Vestmanin… Lue lisää »

UUSI SIPOO: Vestman haluaa vapaamman Sipoo

Vestman haluaa, että Sipoo tavoittelee ponnekkaammin uusia yrityksiä, näiden työpaikkoja sekä verotuloja. -Usein puhutaan, että yritystontit aleen ja lisää strategiaa sekä markkinointia. Ensin pitää kuitenkin laittaa kuntoon perusasiat: yrityksille ripeä kaavoitus, luvitus ja yhden luukun -malli, jossa viranomainen kysyy hakijalta… Lue lisää »

Kolumni: Politiikka tylsä, elämä mielenkiintoinen.

Politiikkaa saa olla tylsää, jotta ihmiset voivat elää mielenkiintoista elämää. Erään pitkän linjan poliitikon lausahdus pitää sisällään kaksi viisautta. Länsimainen, vapauteen ja oikeusvaltioon nojaava demokratia on kansalaisille vaativa laji. Se edellyttää meiltä kaikilta osallistumista, faktoihin perehtymistä sekä kykyä terveeseen kritiikkiin…. Lue lisää »

Sipoon Sanomat: Vestmanin esityksestä väistötiloja käyttöön entistä nopeammin

Sipoon Sanomat uutisoi Heikin esityksestä, jonka mukaan Sipoon kunnalla tulee olla vuoden 2017 alussa valmius uusien koulutilojen hankkimiseksi sisäilmaongelmaisten koulutilojen korvaamiseksi. Heikki hämmesteli joidenkin valtuutettujen halukkuutta painaa jarrua: – Nyt, kun virkamiehet kerrankin tarjoavat nopeasti tiloja, niin luottamushenkilöt sanovat, että meidän pitää pohdiskella asiaa. Lue… Lue lisää »

Kolumni: Sipoosta kieltenopetuksen edelläkävijä

Ihmisen kasvuun ja kehitykseen kuuluu jaksoja, jolloin tietyn asian oppiminen on vaivattomimmillaan ja nopeimmillaan. Kun herkkyyskausi päättyy, oppiminen voi olla hitaampaa. Kielten oppimisen herkkyyskausi on lapsuudessa. Pienten lasten valttikortteina kielen omaksumiseen ovat myös ennakkoluulottomuus ja uteliaisuus. Moni asiantuntija kannattaakin kieltenopetuksen… Lue lisää »

Sipoon Sanomat: Vestman haluaa vapauttaa rakentamista

Omalla tontilla rakentamisesta pitää tehdä vapaampaa. Tätä mieltä on Heikki Vestman (kok.), joka toimii puheenjohtajana rakennusjärjestyksen uudistamista valmistelevassa ohjausryhmässä.

Kolumni: Lainvalmistelu kuntoon

Oikeusvaltiossa politiikkaa toteutetaan lainsäädännöllä. Hyvä lainsäädäntö mahdollistaa ja antaa vapautta yrittää ja onnistua. Se on selkeää ja ennakoitavaa, jolloin yritykset uskaltavat investoida ja ihmiset toimia. Huono lainsäädäntö tukahduttaa ja passivoi. Kun maiden kilpailukykyä arvioidaan, lainvalmistelun ja säädöspolitiikan taso ovatkin tärkeä… Lue lisää »

Kolumni: Työn ja perheen yhteensovittaminen joustavammaksi

Suomen hallitus tavoittelee työllisyysasteen nostamista, jotta talous saadaan kuntoon. Jos Suomen työllisyysaste olisi Ruotsin tasoa, julkisen talouden kestävyysvajetta ei olisi. Taloustieteilijöiden yksi resepti on työn tarjonnan lisääminen: työikäiset työmarkkinoille. Julkisen talouden tasapainottamiseksi lasten varhaiskasvatuskaan ei säästy hallituksen leikkauksilta. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden… Lue lisää »

Kolumni: Yritysten Sipoo

Politiikan tarkoitus ei voi rajoittua veroeurojen jakamiseen. Kyse on muustakin: mahdollisuuksien antamisesta yrittäjyydelle ja ahkeruudelle, kakun kasvattamisesta. Sipoolla on osansa isänmaan nostamisessa jaloilleen. Yritystoiminnan kehittämisessä on Sipoossa edistytty, mutta ei tarpeeksi. Työpaikkaomavaraisuus on yhä verraten heikko, 60 prosentin luokkaa. Maine… Lue lisää »

HS-gallupin perusteella Heikki Vestman mahdollinen läpimenijä

Helsingin Sanomien suosituimmuusgallupissa Heikki on mahdollinen läpimenijä, jota äänestäisi 5 % kokoomuksen kannattajista.

Lue juttu
Vaalilehti ARJENTURVAAJA ilmestynyt

Heikin ARJENTURVAAJA-vaalilehti kertoo, miksi valinnanvapaus pelasti Lignellit ja miten terveet ja vapaat markkinat luovat työtä Suomeen. Helppolukuisen nettiversion löydät täältä. Lehdessä kirjoittavat muun muassa Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, europarlamentaarikko Petri Sarvamaa, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola, rehtori Helinä Perttu ja Upseeriliiton pääsihteeri… Lue lisää »

Nykypäivä: Heikki mahdollinen eduskuntaan nousija

Uudellamaalla on mahdollisuus uusille nousijoille. Heikki on yksi näistä.

Lue juttu
Uusi Suomi: Vihattu sääntö-Suomi paljastaa ongelman – ”Tiesitkö, että Suomessa…”

Suomen liiallinen sääntely johtuu tavasta valmistella, säätää ja soveltaa lakeja, väittää lakimies ja eduskuntavaaliehdokas Heikki Vestman (kok.).

Lue juttu
Sipoon Sanomat: Eroon kantatilaperiaatteesta

Sipoon kunnanvaltuusto haluaa luopua niin sanotusta kantatilaperiaatteesta erityisesti kylien kaavoituksessa. Valtuuston varapuheenjohtaja, kokoomuksen valtuustoryhmä johtaja Heikki Vestman esitteli valtuustossa maanantaina aloitteen, jonka allekirjoittivat kaikki valtuustoryhmät.

Lue juttu
Östnyland: “Visst måste man få bygga i Sibbo”

För att utveckla byarna måste tillämpningen av stomlägenhetsprincipen förändras så fort som möjligt anser fullmäktigegrupperna i Sibbo i en gemensam motion. – Det är en ytterst stark viljeyttring, säger Heikki Vestman (Saml) som presenterade motionen.

Lue juttu
Kaksplus 12/2014 – Pioneeriperhe

(Kuva: Riikka Hurri) Reeta ja Heikki Vestmanin unelma tasan jaetusta vanhemmuudesta toteutui.

Lue juttu PDF-tiedostona
hs.fi: Rajojen muuttaminen ei paranna kilpailukykyä

Sote-uudistuksessa ja metropoliselvityksessä tarjottiin viime viikolla kehyskuntien asukkaille kovin kylmää kyytiä. Espoon, Vantaan, Keravan, Järvenpään, Tuusulan, Nurmijärven, Mäntsälän, Porvoon, Sipoon, Pornaisten, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vihdin asukkaille esitetään yhteensä noin 90 miljoonan euron lisälaskua vuodessa sosiaali- ja terveyspalveluista.

Lue juttu
Sipoon Sanomat: Perhevapaiden pakkojako huono

(Kuva: Sipoon Sanomat Riitta Ketola) Eduskuntaan on tulossa käsittelyyn lakiesitys, jonka mukaan vanhempien on jaettava hoitovapaa. Kotihoidon tukikaudesta olisi noin vuosi äidin ja vuosi isän käytössä.

Lue juttu