Etelä-Sipoo kehittyy – Heikin työlista

05.04.2017

Kulunut valtuustokausi on tuonut Etelä-Sipooseen merkittävän väestönkasvun; Söderkulla on Sipoon nopeimmin kasvava alue. Olemme onnistuneet luomaan etelään viihtyisiä asuinalueita – pidetään ne sellaisina.

Tulevalla valtuustokaudella tulee kehittää Söderkullan keskustaa. Ensinnäkin tulee kehittää nykyistä torialuetta. Toiseksi keskustaa ympäröivien peltojen hankkiminen kunnan omistukseen sekä kaavoittaminen asumista ja monipuolisia palveluja varten vaativat tahtoa. Sen sijaan ei tule rakentaa enempää Söderkullan ulkoilureittejä ja virkistyskäytössä olevia lähimetsiä. Olen ollut osaltani vaikuttamassa, että mm. Taasjärvi IV -asemakaavahankkeella ulkoilualueita ei supistettaisi. Valmisteilla olevaa Sibbesborgin osayleiskaavaa pidän turhan pitkän aikajänteen kaavana: jopa 50 vuoden aikaperspektiivi ja lähes 100 000 asukkaan kaupunki ei ole mielestäni realistista maankäytön suunnittelua.

Eriksnäsin II asemakaavatyö on pysähtynyt, koska kunta ei ole päässyt sopimukseen maanomistajien kanssa. Osayleiskaavoitus on sen sijaan vireillä: on pidettävä huoli, että kaavassa on väljyyttä, ja rannat on virkistyskäytössä. Eriksnäsintien kevyen liikenteen väylän ensimmäisen vaihe on budjetissa ja rakennetaan vielä tänä vuonna. Hiekkamäentien risteyksestä kevyen liikenteen jatkoyhteys Söderkullan keskustaan rakennetaan tavoitteen mukaan ensi vuonna. Hiekkamäentien elinkeinoalueelle tulee kaavoittaa tontteja monipuoliselle elinkeinotoiminnalle.

Gumbostrandin ja Västerskogin kyläkaavoittaminen on tehtävä tulevalla valtuustokaudella. Kyläkaavojen ei tule perustua kantatilaperiaatteeseen, vaan parhaillaan Pohjois-Paippisten kyläkaavoituksen yhteydessä kehitettävään tapaan jakaa rakennusoikeutta edullisuusvyöhykkeiden mukaan. Tämä ei vähennä keneltäkään rakennuspaikkojen määrää suhteessa kantatilatarkasteluun, mutta lisää rakennuspaikkoja hyvillä rakennuspaikoilla.

Etelä-Sipoon joukkoliikenteen kehittäminen edellyttää suorien yhteyksien lisäämistä Helsingin keskustaan sekä liityntäpysäköintialueiden rakentamista. Söderkullan keskustan lisäksi liityntäpysäköintialue tulee rakentaa tulevalla kaudella Sipoonlahden liittymään sen perusparannuksen yhteydessä, jolloin Porvoo-Helsinki-pikavuorot saataisiin palvelemaan sipoolaisia. Sipoon tulee vastustaa ruuhkamaksuja viimeiseen asti. Sipoonlahden liittymän yhteyteen tulee kaavoittaa myös monipuolisia palveluja.

Päivähoidon palveluseteli ja Taasjärvelle rakentuva yksityinen liikuntapäiväkoti Touhula lisäävät valinnanvapautta päivähoidossa Etelä-Sipoossa. Palveluseteli on ollut kokoomusryhmän pitkäaikainen tavoite. Kunnallinen päivähoito on pidettävä laadukkaana ja lähellä. Perheiden valinnanvapaus on turvattava jatkossakin myös kotihoidontuen sekä yksityisen hoidontuen kuntalisillä.

Kattavien sisäilmatutkimusten saaminen Opintien koulurakennukseen oli työvoitto. Huolellisesti tehty saneeraus näyttää parantaneen tilannetta. Lasten hyvinvointia on seurattava, ja tarvittaessa järjestettävä väistötilat. Pysyvämmän ratkaisun Söderkulla skolan ja Sipoonlahden koulun tilanteeseen tuovat Sipoonlahden koulun laajennukset, jotka valmistuvat vuosina 2019 ja 2020. Tämän suurkoulun jatkosuunnittelu on tehtävä taiten.  Myös Etelä-Sipoon päiväkotien sisäilmaongelmien korjaaminen vaatii jämäkämpää otetta.

Kokoomusryhmä teki syyskuussa aloitteen kieltenopetuksen varhentamisesta ja kielirikasteisesta opetuksesta ja varhaiskasvatuksesta. Sipoo saikin maaliskuussa 100 000 euroa valtionavustusta tätä varten. Aloitteessamme esitimme myös kielikylpyopetusta Etelä-Sipooseen.

Etelä-Sipoon vapaa-ajan palvelut laahaavat väestönkasvun jäljessä. Kokoomusryhmä on ehdottanut, että Sipoonlahden koulun uusi liikuntasali rakennettaisiin mahdollisimman pian. Mielestäni liikuntasalin yhteyteen tulisi tehdä muitakin vapaa-ajan tiloja. Uusia koulutiloja ylipäätään tulee voida käyttää koulupäivän jälkeen monipuolisesti mm. nuorisotilana. Söderkullan tekonurmea ei tule sulkea talvikuukausiksi. Sen sijaan käyttöikänsä päässä olevan tekonurmen tilalle on rakennettava kuplahalli.