Heikki

TARINA

PERHEMIES SIPOOSTA

Olen 33-vuotias kahden lapsen isä, aviomies ja lakimies. Lontoossa ja Brysselissä asuneelle ja työskennelleelle on tärkeä olla kotoisin jostain; minä olen Talmasta. Koulua kävin Nikkilässä. Tänä päivänä asumme perheen kanssa Söderkullassa.

Perheeni opetti, että on tehtävä parhaansa ja pidettävä huolta lähimmäisistä ja lähiympäristöstä. Olen lama-ajan lapsi: muistan Iiro Viinasen vakavat kasvot ja yrittäjäperheeni vaikeudet. Se antoi perspektiiviä. Muistan myös, kun ajat paranivat ja Suomi nousi.

Vaimoni Reeta on tärkein niistä hyvistä asioista, joita politiikka on elämääni tuonut. Rakastuin nimittäin tuolloisen työnantajani tyttäreen - sain kuitenkin pitää työpaikkani. Reeta on näyttelijä-laulaja-musiikinopettaja. Kolme vuotta sitten meitä siunattiin kauan toivotulla tyttärellä ja vuosi sitten pojalla. Vanhemmuuden jakaminen on meille tärkeää; olen paraikaa koti-isänä ja palaan töihin kevään jälkeen.

PÄÄTTÄJÄ VAIKUTTAMISEN PALOSTA

Kirjoitin 12-vuotiaana Sipoon valtuutetuille kirjeen, jossa vaadin Talman koulun korjaamista. Olin tajunnut, että nämä ihmiset päättävät, tarvitseeko siskoni, kaverini ja minun käydä homekoulua. Talman koulu saatiin tuolloin remonttiin, ja sillä tiellä olen edelleen: vaikuttamassa, jotta asiat tehtäisiin paremmin. Oppilaskunta- ja tukioppilasaktiivina minulle oli luontevaa liittyä jo nuorena sivistyksen, vapauden, vastuun ja mahdollisuuksien tasa-arvon puolueeseen, kokoomukseen. Toimin kauan Sipoon nuorisovaltuustossa.

Sipoon kunnanvaltuutetuksi minut valittiin 14 vuotta sitten, 19-vuotiaana. Puhuin kunnan uudistamisesta sekä opetuksen, elinkeinopolitiikan ja kuntayhteistyön puolesta. Teot tolkullisen kunnan puolesta, turhien rajoitteiden ja byrokratian karsimiseksi, laadukkaiden palvelujen ja terveen talouden takaamiseksi ovat antaneet ääniharavan paikan kaksissa seuraavissa kuntavaaleissa. Nykyisin vaikutan aktiivisena ja neuvottelutaitoisena kunnanvaltuuston puheenjohtajana.

Tällä valtuustokaudella olen aloittanut rakentamisen helpottamisen rakennusjärjestystoimikunnan puheenjohtajana, edesauttanut rakennuslupien saamista ja murtanut kantatilaperiaatetta; edistänyt koulujen sisäilmaongelmien ratkaisemista Talmassa ja Söderkullan Opintiellä; saanut kaavoittajan piirtämään Söderkullan säilytettävät ulkoilureitit kaavaan sekä säästämään kallioalueita; tukenut kulukuria, jotta veronkorotuksilta vältyttäisiin; tehnyt aloitteen liikkumisen lisäämisestä koulupäivän aikana sekä kieltenopetuksen varhentamisesta, joka toi Sipoolle lähes 100 000 euroa valtionavustusta; vaatinut omaishoitoon palveluseteliä sekä kunnalta toimenpiteitä nuorison ilkivallan kitkemiseksi.

LAKIMIES JA ASIANTUNTIJA

Päästyäni opiskelemaan sekä Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan että TKK:n teknisen fysiikan koulutusohjelmaan, valitsin oikeustieteen, koska se on yhteiskunnan insinööritiede. Ei riitä, että on tahto rakentaa vapaampaa, kannustavampaa, turvallisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, vaan on ymmärrettävä keinot siihen pääsemiseksi: järkevä lainsäädäntö. Opiskelin lainsäädäntötukimusta sekä kilpailu- ja ympäristöoikeutta, jonka alaan laudaturin graduni kuuluu.

Euroopan parlamenttiin lähdin poliittiseksi avustajaksi vuonna 2007. EU-politiikan ja -vaikuttamisen kiemurat tulivat tutuiksi Eija-Riitta Korholan toimistossa Brysselissä ja Suomessa. EU-lainsäädännön merkitys on suuri sekä valtakunnan että paikallisella tasolla. EU-päätöksenteko on tunnettava, jotta ihmisten ja yritysten asioita osaisi ajaa paremmin.

Asianajomaailmaan minut sai halu oppia juridiikan arkea. Kaksi vuotta Suomen suurimmassa asianajotoimistossa olivat todellinen yrityssääntelyn korkeakoulu. Työpäivät olivat pitkiä mutta antoisia. Kokemukseni kertovat, että Suomen talouskasvu ja uusien työpaikkojen syntyminen edellyttävät matalampaa verotusta ja sujuvampaa sääntelyä.

Energiamarkkinoiden parissa asiantuntijatehtävissä Energiavirastossa olen työskennellyt vuodesta 2013. Työhöni kuuluu muun ohella energiamarkkinalainsäädännön toimeenpano kuten toimitusvarmuuden turvaaminen sekä toiminen tuomioistuimissa sekä lainvalmistelussa.  Saan mielekkäässä ja haastavassa työssäni yhdistää käytännössä energian ja oikeuden.