Kannustava ja terve koulu sekä päiväkoti

Haluan, että Sipoossa lapset saavat käydä päiväkotia ja koulua, joka saa jokaisesta esiin omat parhaat puolet ja jossa kukaan ei joudu kärsimään huonon sisäilman ja kiusaamisen vuoksi.

Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus ovat yhteiskuntamme kivijalka. Kannustava ja terve koulu estää syrjäytymistä ja antaa kaikille mahdollisuuden menestyä.

Päiväkotien ja koulujen ryhmäkoot on pidettävä jatkossakin aisoissa. Kieltenopetusta on aikaistettava kielirikasteisesti leikkien ja laulujen avulla jo varhaiskasvatuksessa. Liikkumista on lisättävä päiväkoti- ja koulupäivien aikana tunti liikuntaa päivässä –periaatteen mukaisesti. Kerhotoiminta on palautettava kouluihin.

Kiusaaminen on kitkettävä kouluista päättäväisesti, ja siihen on puututtava jo päiväkodeissa. Tämä vaatii sitoutumista ja tahtoa sekä vanhemmilta että henkilökunnalta.

On vaikea oppia, jos on vaikea hengittää. Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat on ratkaistava aikailematta – tarvittaessa uusin tiloin. Jatkuva ”pintapaikkaaminen” vaarantaa lasten ja opettajien terveyden ja on kokonaistaloudellisesti järjetöntä, koska se kerryttää korjausvelkaa. Talmaan on saatava viipymättä korvaavat koulutilat. Pysyvä ratkaisu sisäilmaongelmiin voi löytyä hirsirakentamisesta ja elinkaarimallista.

Olemassa olevia toimivia kouluyksiköitä Nikkilässä ei pidä sulkea, eikä siirtää oppilaita Nikkilän Sydämeen. Sipoonlahden tuleva suurkoulu on suunniteltava huolella, jotta siitä saadaan turvallinen ja toimiva. Kielikylpyopetus on aloitettava Etelä-Sipoossa.