Kevyen liikenteen väylä Talmankaarelle

20.05.2013

Jätin tänään valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen kevyenliikenteen väylän rakentamisesta Talmankaarelle.

Aloitteessa todetaan seuraavasti:

Sipoon kasvustrategian toteutuksen tulee olla nykyisten kuntalaisten silmissä hyväksyttävää. Tämä edellyttää muun muassa sitä, että perusinfrastruktuuri on asianmukaisessa kunnossa ennen kuin asukasmäärä lisääntyy. Meidän allekirjoittaneiden valtuutettujen mielestä olemassa olevat tiet on saatava kuntoon ja tarvittaessa varustettava kevyen liikenteen väylillä ennen kuin uusia kaava-alueita avataan ja nykyisiä väyliä kuormitetaan lisää.

Talma on yksi Sipoon kasvun tulevia painopistealueita. Tänä päivänä Talman keskeinen liikenneväylä, Talmankaari on yksi kunnan vaarallisimpia teitä. Tämä johtuu erityisesti siitä, että kyseessä on kapea ja mutkainen tie, jonka liikennemäärät ovat mittavat ja jonka varrella ei ole kevyen liikenteen väylää. Kunta on pyrkinyt helpottamaan tilannetta muun muassa panostamalla talvikunnossapitoon sekä ottamalla käyttöön nopeusnäytön, mutta on selvä, että asia vaatii pysyvämmän ratkaisun.

Kunta on lykännyt Talmankaaren kevyen liikenteen väylän toteuttamista sillä perusteella, että Talmankaaren merkitys Talman kaavoituksessa ja tulevassa kehityksessä on ollut avoinna. Syksyllä valtuuston hyväksyttäväksi tuleva Talman osayleiskaava osoittaa, että Talmankaari säilyy keskeisenä väylänä Talman kasvaessa. Osayleiskaavaehdotus osoittaa myös Talmankaaren kevyenliikenteen paikan Talmankaaren eteläpuolelle. Talman osayleiskaavan tultua hyväksytyksi sen perusteella voidaan laatia Talmankaaren kevyenliikenteen väylän katusuunnitelma.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että Talmankaaren kevyenliikenteen väylän suunnittelu Talmankaaren eteläpuolelle aloitetaan vihdoin, ja varat väylän toteuttamiseksi varataan talousarvioon.