Kieliopinnoissa selvitettävä Kauniaisten mallia – ei pakon laajentamista

18.12.2014

Sipoon kunnanvaltuuston puheenjohtaja Christel Liljeström, RKP, esittää, että sipoolaisten lasten on aloitettava toisen kotimaisen kielen opiskelu ensimmäisellä luokalla (ns. Raaseporin malli). Tämä tarkoittaa, että suomenkielisissä kouluissa kaikkien on opiskeltava ruotsia A1-kielenä ensimmäiseltä luokalta alkaen. Englannin tai muun vieraan kielen opiskelu alkaisi tällöin joko A2-kielenä tai jopa vasta B-kielenä.

Tuen kieliopintoja ja elävää kaksikielisyyttä. Tuen myös lasten ja nuorten sekä kansantalouden edun huomioon ottamista opetussuunnitelmassa. Suomen etu edellyttää sitä. Näinä taloudellisesti vaikeina aikoina meidän tulee laittaa energia ratkaisujen löytämiseksi kansantalouden tilan parantamiseksi ja hyvien elämän eväiden tarjoamiseksi lapsille ja nuorille. Epäilen, onko esitys koululaisten saati kansantalouden edun mukainen.

Aloitteen mukaan esitetyn avulla “Sipoon kunta oikeuttaa itsensä olemaan aito kaksikielinen kunta”. Sipoo on kaksikielinen kunta, koska asukkaista on 35 % äidinkieleltään ruotsinkielisiä ja moni äidinkieleltään suomenkielinenkin kaksikielinen. Sipoo on elävästi kaksikielinen kunta siksi, että meillä on käytännössäkin hyvät kaksikieliset palvelut, tarjotaan lapsille kielikylpyä, kahden lukion välillä aletaan tehdä vahvemmin yhteistyötä opetuksen järjestämisessä sekä rakennetaan kouluja, joissa kaksi kieltä ovat sulassa sovussa saman katon alla. Tätä pitää tukea ja viedä eteenpäin.

“Aito” kaksikielisyys ei voi tarkoittaa, että koulunkäynti tehdään vaikeammaksi lapsille, joilla on lukihäiriön tai muun vuoksi vaikeuksia oppia kahta pitkää (A) kieltä. Lukihäiriön kanssa painiskelevia lapsia on jopa neljännes. Aito kaksikielisyys ei myöskään voi tarkoittaa, että koululaisten valinnanvapautta opiskella vieraita kieliä nykyisestä rajataan, vaikka Suomen globaali kilpailukyky edellyttää muuta. Kannatan tuntijakoa, jossa toisen kotimaisen kielen opiskelu alkaa suomenkielisillä lapsilla viimeistään B-kielenä (nykyisin seitsemännellä luokka).

Kannatan lisäksi kieliopintojen vahvistamista, jos se on tehtävissä kustannusneutraalisti. Siksi esitän, että Sipoo selvittää Liljeströmin aloitteessa esitetyn Raaseporin mallin lisäksi Kauniaisten mallia, jossa A-kieli aloitetaan ensimmäisellä luokalla siten, että suomenkielisissä kouluissa valinnan voi tehdä englannin kielen ja ruotsin kielen välillä. Tämä vastaisi Liljeströmin aloitetta paremmin tarpeeseen, koska nykyisin valtakunnallisesti englannin valitsee A-kieleksi 95 % koululaisista.

Kauniaisten mallissakin on kysymysmerkkinsä, koska kustannusneutraalina se edellyttää A1-kielen tuntien siirtämistä tuntijaossa 3-6 luokilta 1-2 luokille. Hajonta ei välttämättä tue kielen tehokasta oppimista. Toisaalta jos tunteja ei jaeta, malli vaatii lisää tuntiresurssia, jota tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole. Se liikkumavara, joka tuntiresurssissa on, tulisi käyttää ryhmäkokojen pitämisenä kohtuullisina tulevaisuudessakin. Se on kaikkien sipoolaisten lasten ja kansantalouden etu.

Mielipidekirjoitus Sipoon Sanomissa 18.12.2014.