Kolumni: Lainvalmistelu kuntoon

21.01.2016
Oikeusvaltiossa politiikkaa toteutetaan lainsäädännöllä. Hyvä lainsäädäntö mahdollistaa ja antaa vapautta yrittää ja onnistua. Se on selkeää ja ennakoitavaa, jolloin yritykset uskaltavat investoida ja ihmiset toimia. Huono lainsäädäntö tukahduttaa ja passivoi.
Kun maiden kilpailukykyä arvioidaan, lainvalmistelun ja säädöspolitiikan taso ovatkin tärkeä mittapuu. Suomi ei ole onnistunut tässäkään takaamaan kilpailukykyään. Lainvalmistelun ja lainsäädännön heikosta tasosta ovat huomauttaneet vuoroin OECD, oikeusoppineet ja elinkeinoelämä.
Myös päätöksentekokykyisen Sipilän hallituksen haparoinnit ovat liittyneet lainvalmisteluun. Hallituksen esittämä keino on esimerkiksi osoittautunut tarkemmin arvioituna lainsäädännöllisesti toteuttamiskelvottomaksi. Se syö luottamusta ja vaikeuttaa päätösten saamista maaliin.
Oikeusministeriön kansliapäällikkö Tiina Astola on syystäkin pitänyt ongelmana, ettei istuvassa hallituksessa ole juristia. Entisen perustuslain vaatimus, jonka mukaan oikeusministerillä ja yhdellä muulla ministerillä tuli olla lakimiehen koulutus, takasi, että hallituksen kokoontuessa epävirallisestikin läsnä oli juridinen asiantuntemus.
Suomalaisen lainvalmistelun suurin heikkous on vaikutusarvioinnin kehno taso tai puute. Ilman asianmukaista vaikutusarviointia ei yksinkertaisesti tiedetä, mistä ollaan päättämässä. Mikä yritys tekee päätöksiä ennen kuin on arvioinut niiden vaikutukset?
Askel parempaan on lakien vaikutusarviointineuvosto, jonka hallitus on perustamassa. Se keskittyisi lakien taloudellisten vaikutusten arviointiin. Sen tulisi olla mahdollisimman riippumaton poliitikoista. Muutoinkin kunnolliset lainvalmisteluresurssit maksaisivat itsensä takaisin.
Lainvalmistelun korjaamisella on kiire. Mitä hyötyä on esimerkiksi talousosaamisesta Arkadianmäellä, jos sitä ei osata pukea talouskasvua tukevaksi lainsäädännöksi? Tällöin valtakunnan politiikka uhkaa jäädä suurien puheiden ja tyhjien blogien tasolle. Isänmaalla ei enää ole siihen varaa.
Kolumni on julkaistu paikallislehti Sipoon Sanomissa 21.1.2016.