Kolumni: Sipoosta kieltenopetuksen edelläkävijä

22.09.2016
Ihmisen kasvuun ja kehitykseen kuuluu jaksoja, jolloin tietyn asian oppiminen on vaivattomimmillaan ja nopeimmillaan. Kun herkkyyskausi päättyy, oppiminen voi olla hitaampaa.
Kielten oppimisen herkkyyskausi on lapsuudessa. Pienten lasten valttikortteina kielen omaksumiseen ovat myös ennakkoluulottomuus ja uteliaisuus.
Moni asiantuntija kannattaakin kieltenopetuksen aikaistamista ja monipuolistamista. Sipoossa on otettu oikeita askelia uudessa opetussuunnitelmassa: ensimmäisen uuden eli A1-kielen opetus alkaa 2. luokalla.
Kauniaisissa A1-kieltä on opetettu jo vuosia 1. luokalta. Kokoomuksen valtuustoryhmä on esittänyt, että sama mahdollisuus selvitetään Sipoossa. Esitämme myös, että kosketuksen uuteen kieleen saisi jo ennen perusopetuksen alkamista: päiväkodissa ja esiopetuksessa.
Varhainen kieltenopetus on tehtävä lasten ehdoilla: ei kielioppia pänttäämällä vaan leikin varjolla, jolloin kieltä omaksuu kuin vahingossa. Luonnolliseen kommunikaatioon perustuvasta kieltenopetuksesta käydään valtakunnallista keskustelua.
Sipoossa on tästä arvokasta kokemusta. Päiväkodista alkava täydellinen kielikylpy on Sipoon helmi ja sen profiilia tulisi nostaa. Kielikylpyperusopetuksen tarjoamista Nikkilän lisäksi Etelä-Sipoossa tulisi selvittää.
Kielikylpypedagogiikka on strukturoitua ja voimavaroja vaativaa ja rajoittuu Sipoossa kielikylpyyn ruotsiksi. Kevyempi kielirikasteinen opetus sekä ”kielisuihku” tarjoaisivat mahdollisuuden aikaisen kieltenopetuksen tuomiseen kaikkien saataville jo varhaiskasvatukseen.
Kieltenopetuksen aikaistaminen peruskoulussa vaatii lisätunteja eikä sen nimissä tule kaventaa valinnanvapautta. Vähintään nykyisestä kielitarjonnasta on pidettävä kiinni, jolloin A1-kieleksi on valittavana suomenkielisillä englanti tai ruotsi ja ruotsinkielisillä suomi.
Vahvasti kaksikielisiä lapsia palvelisi, että myös ruotsinkielisissä kouluissa olisi valittavana A1-kieleksi englanti. Tämä mahdollisuus tulisi selvittää.
Kaksikielisessä kunnassamme tulisi tehdä myös luovia ratkaisuja: iltapäiväkerhotoimintaa voitaisiin järjestää toisella kotimaisella kielellä kielisuihkuna ilman lisävoimavaroja.
Asian valtakunnallisesta huomiosta kertoo, että opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen kertoi vieraillessaan Nikkilän Sydämessä, että hallitus on varannut 10 miljoonaa euroa valtionavustusta kieltenopetuksen aikaistamisen pilotointiin kunnissa.
Kerroin ministerille valtuustoaloitteestamme kieltenopetuksen aikaistamiseksi Sipoossa. Ministeri kehotti jättämään hakemuksen, kunhan hakuaika alkaa.
Mahdollisuuteen on tartuttava.
Kolumni on julkaisut Sipoon Sanomissa 22.9.2016.