Kolumni: Työn ja perheen yhteensovittaminen joustavammaksi

01.10.2015
Suomen hallitus tavoittelee työllisyysasteen nostamista, jotta talous saadaan kuntoon. Jos Suomen työllisyysaste olisi Ruotsin tasoa, julkisen talouden kestävyysvajetta ei olisi. Taloustieteilijöiden yksi resepti on työn tarjonnan lisääminen: työikäiset työmarkkinoille.
Julkisen talouden tasapainottamiseksi lasten varhaiskasvatuskaan ei säästy hallituksen leikkauksilta. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen puolipäiväiseksi on taloustilanteen vuoksi perusteltua, mutta ryhmäkokojen kasvattaminen herättää ymmärrettävästi kysymyksiä.
Suomessa laadukas päivähoito on nimittäin osaltaan mahdollistanut, että pienten lasten äidit ja isät voivat käydä töissä. Oleellisinta on, että perheet voivat valita mahdollisimman joustavasti tilanteeseensa sopivan tavan järjestää lasten hoito mukaan lukien kotihoidon. Suomessa osa-aikatyöstä on tehtävä vanhemmille kannattavampaa kuten muissa Pohjoismaissa.
Tähän vastaavat Sipoossa tehdyt panostukset avoimeen varhaiskasvatukseen. Lapsiparkki- ja puistotoiminta on syksyllä laajentunut merkittävästi. Avoimen varhaiskasvatuksen tarjontaa alkaa olla jo siinä määrin, että osa-aikaisen työnteon yhdistäminen kotivanhemmuuteen on periaatteessa mahdollista.
Kotihoidon ja päivähoidon rajaa tulisi lieventää myös päivähoidossa. Sipoossa olisi selvitettävä mahdollisuus päivähoitomaksun määrittämiseen tuntiperusteisesti. Maksun kellokorttimalli ja aidosti joustava osapäivähoito ovat tuoneet Liperissä perheille valinnanvapautta ja samalla kunnalle säästöjä.
Ihmisille oleellista ovat hyvät palvelut, ei se mikä taho niitä tuottaa. Palveluseteli on kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen ohella keino tarjota perheille vaihtoehtoja ja tehdä se kustannusfiksusti.
Sipoossa selvitetään päivähoidon palvelusetelin ottamista käyttöön; yksityisen rakennuttajan uusi päiväkoti ja yksityinen hoidon tuottaja voisivat olla kipeästi tarvittu ratkaisu evakossa olevan Talman päiväkodin sisäilmaongelmiin.
Päivähoidon palveluseteli ei ole vaihtoehto yksityisen hoidon tuelle vaan kunnan ostopalvelupäiväkodeille, koska se mahdollistaa järkevämmän kilpailutuksen. Palvelusetelipäiväkodeissa hoitomaksu määräytyy tulojen ja perheen koon mukaan kuten kunnan päiväkodeissa. Yksityisen hoidon tukea käytettäessä taas hoidon tuottaja ja perhe sopivat maksusta vapaasti.
Sipoossa on tietoisesti panostettu sekä kotihoidontuen että yksityisen hoidon tuen kuntalisään. Näistä on pidettävä kiinni – myös taloussyistä: kumpikin kuntalisä on kunnalle edullisempi kuin kunnallisen päivähoidon järjestäminen.
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä on mahdollistanut Sipoon mittakaavassa merkittävästi yksityistä päivähoitoa. Toimivaa systeemiä ei tule vaarantaa. Jos päivähoidon palveluseteli otetaan käyttöön, se on tehtävä heikentämättä yksityisen hoidon tukea. Kun Porvoossa palvelusetelillä korvattiin yksityisen hoidon tuen kuntalisä, toimivat yksityisen päiväkodit joutuivat vaikeuksiin.
Yksityisten hoitopaikkojen määrän vähentämiseen ei Sipoossa ole varaa: nykyisissä kunnan päiväkodeissa ei ole kapasiteettia esimerkiksi Pocon puolelle sadalle lapselle. Jos palveluseteliin päädytään, mallia on otettava Vantaalta, jossa päivähoidon palveluseteli ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä ovat käytössä rinnakkain.
Kolumni on julkaistu Sipoon Sanomissa 1.10.2015.