Koulujen sisäilmaongelmat ratkaistava nopeammin

13.06.2016

Teimme valtuustokollegani Mandi Alaterän (kok) kanssa tänään valtuustoaloitteen sisäilmaongelmaisten koulutilojen nopeammasta korvaamisesta. Aloitteen allekirjoitti lisäksemme 19 valtuutettua.

Aloitteessa esitetään seuraavaa:

Talman ja Opintien kouluissa suoritetaan sisäilmaongelmista aiheutuvia, suunnitelman mukaisia korjauksia kesän 2016 aikana. Opettajakunnassa on tapahtunut muutoksia, ja useat oppilaat ovat vaihtaneet koulua sisäilmaoireiden takia.

Paitsi että vaarannamme tilojen käyttäjien terveyden, otamme riskin myös siitä, että näille keskeisille kasvualueille ei jatkossa saada päteviä, pysyviä ja osaavia opettajia eikä toivottuja uusia asukkaita, koska vanhemmat selvittävät lasten koulutilanteen etukäteen. Kyse on kunnan imagosta.

Vuosia kestäneessä oireilu-, selvitys- ja korjauskierteessä on toistuvasti viitattu siihen, että paviljonkikoulun saaminen paikalle vaatii kilpailutuksen ja pitkän toimitusajan, jolloin rakennusten korjaaminen jää aina näennäisesti ainoaksi vaihtoehdoksi. Sen lisäksi, että jatkuva, tulokseton korjaaminen on murtanut monen kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden luottamuksen kuntaa kohtaan, se tuskin on kokonaistaloudellisesti järkevää.

Me allekirjoittaneet valtuutetut vaadimme, että

1) Tilapalvelut tekee selvityksen ja laatii puitesopimuksen paviljonkikoulujen tai muiden rakennusten saamisesta tarvittaessa nopealla aikataululla sipoolaisten käyttöön. Puitesopimusmalli on käytössä useissa kaupungeissa ja kunnissa ja hyödyttää Sipoon osalta kaikkia kunnan kiinteistöjä tarpeen ilmetessä.

2) Puitesopimus on saatava valmiiksi niin, että jos Talmassa ja Opintiellä kesällä 2016 tehtävät korjaukset eivät tuo todellista helpotusta koululaisten ja opettajien tilanteeseen, paviljongit saadaan välittömästi käyttöön.

3) Tilapalvelut sopii jo nyt loppusyksyyn sijoittuvasta sisäilmatutkimuksesta Talman ja Opintien kouluissa korjausten onnistumisen varmistamiseksi. Tutkimukseen tulee sisältyä sekä oirekartoitus että tiloissa tehtävä asiantuntijaselvitys.

4) Tilapalvelut kiinnittäää erityistä huomiota rakennusvalvontaan kesän 2016 aikana tehtävissä Talman ja Opintien koulujen korjauksissa. Jos kunnassa ei ole tarvittavaa sisäilmasaneerauksien asiantuntemusta, se on hankittava riippumattomalta taholta ulkoa.

5) Kunta tarvittaessa nopeuttaa aikataulua palveluverkkosuunnitelman mukaisten uusien koulujen rakentamiseksi ja laittaa liikkeelle ne toimenpiteet, jotka vaaditaan jotta suunnitelmat voivat edetä mukaan lukien kaavoituksen ja maanomistusolojen ratkaiseminen. Palveluverkkosuunnitelma ei voi johtaa todellisuudesta vieraantuneisiin ja tuloksettomiin korjausratkaisuihin.