Kunnan byrokratiaa purettava

26.01.2015

Tein tänään valtuuston kokouksessa aloitteen kunnallisen byrokratian purkamisesta.

Aloitteessa todetaan seuraavasti:

Suomen nostaminen taantumasta ja hyvinvoinnin turvaaminen edellyttää, että maassamme raivataan tilaa yrittäjyydelle ja toimeliaisuudelle eli järkevöitettävä sääntelyä ja byrokratiaa. Kunnan virkamiesten ja työntekijöiden on osaltaan luotava kasvun mahdollisuuksia, ei torpattava niitä.

Yrityksiltä ja ihmisiltä saadun palautteen perusteella Sipoon houkuttelevuus ei ole ongelman ydin.  Sen sijaan työsarkaa on juuri mahdollisuuksien luomisessa. Ei riitä, että Sipoo on Suomen halutuin kunta, Sipoon tulee olla myös Suomen helpoin kunta.

Kunnan sopeutusohjelma Operaatio Kattilankansi pyrkii parantamaan kunnan kustannusrakennetta merkittävästi. Vähemmälle huomiolle on jäänyt tulojen lisääminen. Fiksu sopeuttaminen ei ole leikkaamista, se on byrokratian ja sääntelyn purkamista.

Kunnan toimintaa ohjaavat valtiovallan lainsäädännössä asettamat velvoitteet. Näiden velvoitteiden karsiminen on kunnille ensiarvoisen tärkeää. Kunta voi lisäksi itse kääriä hihansa. Kunta nimittäin sääntelee ihmisiä ja yrityksiä omaehtoisesti. Tästä esimerkkinä ovat kunnan rakennusjärjestys sekä kunnan viranomaisten antamat ohjeet ja määräykset, joissa on otettu kantaa lainsäädännön tulkintaan. Tyypillisten rakentamista ja ympäristönsuojelua koskevien normien lisäksi kunnan toimilla on vaikutusta esimerkiksi energiaratkaisuihin kuten maalämmön ja aurinkovoiman lisääntymiseen.

Siksi me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että:

  1. Operaatio Kattilankannen osana käynnistetään kunnallisen byrokratian ja sääntelyn purkaminen, jotta luodaan tilaa toimeliaisuudelle ja yrittäjyydelle. Tämän tulee kattaa kaikki osastot.
  2. Kuntalaisille ja yrityksille tehdään kysele, jossa kartoitetaan arkea ja toimintaa vaikeuttavaa kunnallista sääntelyä ja byrokratiaa.
  3. Erityisesti on tunnistettava mahdollisuudet tulkita velvoittavia säännöksiä kuntalais- ja yrittäjämyönteisesti. Tämä koskee myös oikeusharkintaa kunnan lupa- ja valvontaviranomaisissa.
  4. Jo aloitettua kunnan rakennusjärjestyksen päivittämistä on kiirehdittävä. Tätä ohjaamaan on valittava ohjausryhmä luottamushenkilöedustajineen. Rakennusjärjestyksestä on purettava sellainen kunnallinen sääntely ja byrokratia, joka estää kasvua ja toimeliaisuutta ja joka ei perustu velvoittaviin säännöksiin.