Lähiluonto ja harrastus jokaiselle

Haluan, että Sipoossa on jatkossakin mahdollisuus harrastaa ja liikkua puhtaassa lähimetsässä ja merellä.

Sipoo on lähimetsien, pururatojen ja saariston kunta. Ne ovat Sipoon valttikortti, mistä on pidettävä kiinni.
Lähivirkistysalueet ja lähiliikuntapaikat eivät saa jäädä väestönkasvun jalkoihin. Sipoon tulee säilyttää virkistysalueet ja lähiliikuntapaikat myös kuntakeskuksissa Söderkullassa ja Nikkilässä sekä tulevassa taajamassa Talmassa.

Merellistä Sipoota on hyödynnettävä nykyistä enemmän. Sipooseen tulee saada lisää vuokravenepaikkoja; kunnan tulee vähintää hoitaa kaavoitus ja infrastruktuuria uutta satamaa varten. Merellinen uimaranta on vihdoin rakennettava.

Lähtökohtana on oltava, että jokaisella lapsella ja nuorella on halutessaan mahdollisuus harrastaa. Kasvavassa Sipoossa on huolehdittava, että sopivia tiloja ja paikkoja on joustavasti tarjolla urheilu- ja kulttuuriharrastuksia varten. Erityisesti liikuntapaikkarakentamiseen on panostettava.

Seuratoimintaa on jatkossakin tuettava. Sipoon kulttuuritarjontaa on kehitettävä nykyistä omaleimaisemmaksi.