Omaishoitoon palveluseteli

15.06.2015

Jätin tänään kunnanvaltuuston kokouksessa aloitteen omaishoitajan vapaan palvelusetelistä. Sen allekirjoitti lisäkseni 23 valtuutettua eli valtuuston enemmistö.

Aloitteessa todetaan seuraavasti:

Omaishoidon tukeminen on keskeisiä keinoja lisätä vaikeasti sairaiden ja näiden omaisten hyvinvointia sekä tuoda kustannussäästöjä kunnalle. Kotona tehty hoitotyö vähentää kunnan maksettavaksi muutoin koituvia hoitokustannuksia. Taloudellisesti vaikeinakin aikoina omaishoidon kehittäminen on näistä syistä tärkeää.

Tutkimusten mukaan valinnanvapauden vahvistaminen omaishoidon tukitoimissa tuo kunnalle edelleen kustannussäästöjä. Tämä johtuu siitä, että omaishoitajan voidessa itse vaikuttaa tukitoimen valintaan, näitä tarvitaan pitkällä aikavälillä vähemmän.

Muun muassa tästä syystä useat kunnat ovat ottaneet käyttöön palvelusetelin omaishoitajan lakisääteisen vapaan toteuttamiseksi. Monessa tapauksessa palveluseteli voidaan käyttää myös kotiin ostettuun hoivapalveluun tai esimerkiksi kodinhoitoon.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Sipoo ottaa käyttöön omaishoitajan vapaan palvelusetelin. Palvelusetelin tulee vastata määrältään pääkaupunkiseudulla käytössä olevia vastaavia palveluseteleitä, ja sen tulee tarjota aito valinnanvapaus omaishoitajan vapaan toteuttamiseksi. Palveluseteli tulee voida käyttää omaishoitajan vapaasti valitsemalla tavalla myös kotiin ostettuun hoivapalveluun tai kodinhoitoon.

Palvelusetelin käyttömahdollisuus tulee olla omaishoitajilla, jotka täyttävät omaishoidon tuen piiriin pääsyn kriteerit ja joilla on oikeus omaishoitajan lakisääteisen vapaan pitämiseen.