Päivähoidossa tuntiperusteiseen maksuun

11.04.2016
Tein tänään valtuuston kokouksessa aloitteen tuntiperusteiseen päivähoitomaksuun siirtymisestä. Aloitteen allekirjoitti lisäkseni 19 valtuutettua.
Aloitteessa todetaan seuraavaa:
Kunnan on omalta osaltaan helpotettava työn ja perheen yhteensovittamista. Päivähoidon tuntiperusteinen asiakasmaksu vastaa muuttuviin työelämän tarpeisiin ja on lapsen edun mukainen.
Kunnissa, joissa tuntiperusteista päivähoitomaksua on kokeiltu, hoitotunnit ja hoidon tarve ovat vähentyneet. Kunta on saanut säästöjä muun muassa sijaiskuluissa. Perheille tuntiperusteinen laskutus on oikeudenmukainen ja tuo säästöjä.  Tuntiperusteinen päivähoitomaksu on myös subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista joustavampi tapa ohjata päivähoidon käyttöä todelliseen hoidon tarpeeseen perustuen.
Jotta järjestelmä toimisi oikein, yhteistyö kodin ja perheen välillä sekä hoidon tarpeen suunnittelu ovat keskeisessä asemassa. Joustava ja oikeudenmukainen maksujärjestelmä edellyttää lisäksi useita maksuportaita. Hoitotuntien kirjausjärjestelmän on oltava yksinkertainen, jottei aiheuteta turhaa työtä perheille ja hoitohenkilökunnalle. Mobiilisovellukset tarjoavat tähän hyvän mahdollisuuden.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Sipoo ottaa mahdollisimman pian käyttöön edellä esitetyn mukaisen päivähoidon tuntiperusteisen asiakasmaksun.