Porvoon sairaalan synnytysosaston puolesta

17.11.2014

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitus päättää tänään, hakeeko HUS sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeuslupaa Porvoon sairaalan synnytysosastolle ministeriön aiemmista linjauksista huolimatta. Kyse on paitsi oikeudesta turvalliseen synnytykseen myös päätösten asianmukaisesta vaikutusten arvioinnista. Alla HUS:n hallituksen jäsenille sekä sosiaali- ja terveysministerille toimitettu Itä-Uudenmaan kokoomuslaisten yhteinen kannanotto:

Sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen mukaan jatkossa säilytetään vain ne synnytysosastot, joilla on valmiudet hoitaa yli tuhat synnytystä vuodessa. Porvoon sairaalan synnytysten määrä jää hieman alle esitetyn rajan. Ministeriön linjaukselle ei ole esitetty selkeitä vaikutusanalyysejä ja laskelmia, jotka osoittaisivat synnytysten lopettamisen Porvoon sairaalassa parantavan turvallisuutta ja taloudellisuutta.

Ministeriön linjauksella pyritään säästöihin, mutta säästöihin tässä tapauksessa ei päästä. Porvoon sairaalan normaalisynnytys on Uudenmaan sairaaloista edullisin ja maksaa 1700 euroa. Esimerkiksi HYKSin normaalisynnytys maksaa lähes 20 % enemmän. Synnytysten siirtäminen kalliimpaan yksikköön  johtaa kustannusten nousuun, ei tavoiteltuihin säästöihin. Alueen kunnat ja kuntalaiset eivät halua kalliimpaa ja samalla huonompaa synnytyspalvelua.

Synnytysten turvallisuus on Porvoon sairaalassa hyvää tasoa ja täyttää kaikki päivystysasetuksen ja muun lainsäädännön asettamat turva- ja laatuvaatimukset. Esimerkkinä voi mainita, että niin sanottu hätäsektion keskimääräinen toteutusaika on alle 10 minuuttia, mikä lienee valtakunnan huipputasoa. Synnytysten turvallisuus, synnytysten loppuessa Porvoossa, ei parane, vaan päinvastoin alenee matkasynnytysten lisääntyessä. Synnytykset saattavat edetä spontaanisti ja nopeasti, etenkin matkasynnytykset. Niissä lapsen kuolemanriski on jopa kuusinkertainen, sillä ambulanssissa ei ole välineistöä vastasyntyneen elvyttämiseen, eikä ensihoitajilla ole samanlaista koulutusta ja taitoa kuin kätilöillä. Hätäsektion tekeminen parkkipaikalla ensihoitajan suorittamana, ilman lääkäriä ja anestesialääkäriä, ei onnistu.

Eurooppalaisen terveydenhuollon yleislinja on valinnanvapauden korostaminen. Pyritään edistämään yksilön oikeutta ja mahdollisuutta valita itselleen sopiva palveluntuottaja eri terveydenhuollon alueilla. Näin palveluntuottajat joutuvat kilpailemaan asiakkaistaan, mikä johtaa luonnollisesti palvelun laadun, vaikuttavuuden ja saatavuuden parantumiseen. Nyt Suomessa pyritään keskittämään ja vähentämään kilpailua ja siten vähennetään kuntalaisten valinnanvapautta. Porvoon sairaalan tapainen asiakaslähtöinen, inhimillinen synnytyssairaala on jopa vientituote ja ainakin haluttu paikka synnyttää. Synnytyskapasiteettia on yli tuhannelle synnytykselle ja tulevaisuudessa se voidaan hyödyntää, koska Itä-Uudenmaan väestön kasvu on nopeaa ja vientimahdollisuuksia hyvälle synnytyspalvelulle on yhä enemmän.

Synnytystoiminnan lopettamisen lisäksi päivystysasetuksen toimeenpaneminen uhkaa johtaa Porvoon sairaalan toiminnassa suuriin muutoksiin. Päätöksillä tulee olemaan laajat vaikutukset alueen asukkaiden palveluihin. Itä-Uudenmaan Kokoomus edellyttää, että itäisen Uudenmaan kuntien mielipiteitä kuullaan ja niillä on vaikutusta päätöksiin. Lisäksi päätökset tulee perustella yksityiskohtaisilla vaikutusarvioinneilla ja talouslaskelmilla. Perusteellinen analyysi vie aikaa ja siksi Itä-Uudenmaan kokoomus vaatii, että HUS hakee poikkeuslupaa synnytysten jatkumiseen Porvoon sairaalassa.

Kirjoitus on julkaistu Uusimaa-lehdessä 17.11.2014.