Sipoon pakolaispolitiikkaan realismia

25.01.2016

Tein 11 muun valtuutetun kanssa valtuustoaloitteen Sipoon pakolaispolitiikasta.

Aloitteessa todettiin seuraavasti:

Sipoon kunnanvaltuuston enemmistö päätti 14.12., että Sipoo vastaanottaa jatkossa vuosittain 10-15 YK:n kiintiöpakolaista. Kiintiöpakolaisjärjestelmä on sinänsä järkevä, koska se mahdollistaa suojelun tarjoamisen niille, jotka sitä varmasti tarvitsevat.

Kokonaiskuva on kuitenkin, että turvapaikanhakijat ja rajalliset resurssit kunnassamme on otettava huomioon. MLL:n Uudenmaan piiri on perustanut Sipooseen alaikäisten vastaanottokeskuksen. Myös Medivida Oy on perustamassa vastaavan vastaanottokeskuksen. Näihin on tulossa yhteensä yli 70 paikkaa alaikäisille turvapaikanhakijoille.

Sipoolaisten vapaaehtoisten auttamishalu on arvostettavaa ja arvokasta. Vastavuoroisesti kuntalaisten on voitava luottaa, että vastaanottokeskuksissa on osaava ja riittävä henkilöstö ja että autettavat toimivat maassa maan tavalla.

Alaikäisten vastaanottokeskusten perustaminen ei ole Sipoon päätös, ja niiden toimintaa valvovat muutenkin valtion viranomaiset. Valtion viranomaiset ovat kuitenkin tuoneet esille, että jos turvapaikkapäätös on myönteinen, tavoitteena on sijoittaa alaikäinen kuntaan, jossa on koulunkäyntinsä aloittanut. Kunnalla on kuitenkin asiassa päätösvalta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että:

1. Kuntaan ei vastaanoteta kunnan päätöksin pakolaisia eli kiintiöpakolaisia ja oleskeluluvan saaneita enempää kuin nykyiset kotouttamisresurssit, eli pakolaiskoordinaattori ja -ohjaaja sekä muu olemassa oleva palvelurakenne, mahdollistavat. Käytännössä tämä tarkoittanee 10–15 pakolaista vuodessa.
2. Kuntaan vastaanotettujen pakolaisten kotoutumista, erityisesti työllistymistä ja kouluttautumista seurataan valtuustotasolla. Tavoitteena on oltava välitön kielen oppiminen ja työllistyminen.
3. Kunta edellyttää, että vastaanottokeskusten palveluoperaattorit huolehtivat, että turvapaikanhakijat sisäistävät suomalaisen kulttuurin ja oikeusjärjestyksen keskeiset perusteet, erityisesti naisten ja lasten aseman.
4. Kunnan vastuulla oleva valmistava perusopetus on tehokasta ja alkaa mahdollisimman pian kuntaan saapumisen jälkeen. Valmistava opetus on pystyttävä järjestämään valtionosuudella. Voimavarat eivät saa olla pois muun opetuksen muutoinkin niukkenevista voimavaroista. Ryhmiä sijoitettaessa on otettava huomioon muun muassa koululaisten ikä.