Soppaa ja lepoa uupuneille vanhemmille

08.12.2014

Valtuustoaloite perhetyön kehittämisestä, jonka allekirjoitti lisäkseni kaksi kolmasosaa Sipoon kunnanvaltuutetuista:

Lapsista näemme huomenna, mikä meille aikuisille on ollut tärkeää tänään.

Viimeistään julkinen keskustelu perhetyön voimavaroista ja muodoista on osoittanut, ettei yhteiskuntamme ole onnistunut tukemaan perheitä ja hyvää vanhemmuutta tarvittavalla tavalla. Palveluja on voitava kehittää myös taloudellisesti vaikeina aikoina kohdistamalla voimavaroja fiksusti ja tarvittaessa uudelleen. On kysyttävä: Tarjotaanko palveluja perheiden vai systeemin näkökulmasta? Tarjotaanko perheille riittävästi ja oikeita palveluja oikealla hetkellä?

Sipoossakin lapsiperheille tärkeitä perhetyön palveluita saa vain suhteellisin vakavin sosiaalisin perustein eli lähinnä kun ongelmat ovat jo kärjistyneet. Palvelujen vaikuttavuuden vuoksi Sipoon tulisi pystyä tarjoamaan perhepalveluja myös silloin, kun perheet itse kokevat olevansa avun tarpeessa. Usein näin on ennen kuin ongelma on kärjistynyt. Panostamalla riittäviin ja oikein kohdennettuihin perhetyön palveluihin voidaan säästää huomattavasti yhteiskunnan menoissa. Ilman ennaltaehkäisyä perheiden ongelmat voivat siirtyä ajan oloon moninkertaisia kustannuksia aiheuttaviksi lastensuojelun ja  syrjäytymisen ongelmiksi.

Perhetyön palvelujen puoleen kääntyminen koetaan usein sosiaalisesti leimaavaksi. Tähän voi liittyä pelko yhteiskunnan kontrollin piiriin joutumisesta. Tarvitaan siis matalankynnyksen arkipäivän perhepalveluja. Palvelujen ongelmakeskeisyydestä tulisi päästä eroon. Erityisesti kunnan tulisi tarjota perheille konkreettista arjen apua eli toimivaa kotipalvelua.

Nykyistä laajemmalle ulotettujen perhetyön palvelujen kustannuksia kunnalle voitaisiin vähentää siten, että eräissä tilanteissa palveluista perittäisiin palvelumaksuja. Näin palvelut voitaisiin ulottaa mahdollisimman laajaan perheiden joukkoon, mikä tukee ennaltaehkäisyn tavoitetta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että:

  1. Perheet tietävät usein itse parhaiten, minkälaista tukea ne tarvitsevat. Kunta kartoittaa perheille suunnatulla kyselyllä lapsiperheiden todellisia palvelutarpeita ja kehittää perhetyön palveluja näiden tarpeiden mukaisesti.
  2. Valmiin keiton ja uupuneiden vanhempien levon avulla voidaan vähentää palavereja ja kärjistyneitä ongelmia. Osa lastensuojelun lisävoimavaroista vuodelle 2015 tulee käyttää perheiden kotipalvelun laajentamiseksi. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia tarjota matalankynnyksen kotipalvelua muiden kuin vakavien sosiaalisten perusteiden mukaan esimerkiksi voimavaroja uudelleen kohdistamalla ja ottamalla käyttöön asiakasmaksuja.
  3. Kunnan ruokapalvelujen kuten päiväkotien ja koulujen ylijäämäruoan myyminen ulotetaan nykyistä laajemmalle joukolle kuten lapsiperheisiin ja vanhuksiin, jos tämä on mahdollista.