Säästeliäs kuntatalous, ei lisäveroja

Haluan, että Sipoo pitää taloudestaan yhtä hyvää huolta kuin vastuullinen kuntalainen taloudestaan eikä korota veroja.

Kuntatalouden selkäranka ovat työssäkäyvät ihmiset ja elinvoimaiset yritykset. Jokainen veroeuro on käytettävä vastuullisesti. Ihmisten verotaakkaa ei tule lisätä nykyisestä korotuksilla kuntaveroon ja kiinteistöveroon.

Syömävelkaa palveluja varten emme voi ottaa, koska lasku jäisi lastemme maksettavaksi. Sipoon väestönkasvun vaatimat investoinnit voidaan rahoittaa velkarahalla, mutta investointien rahoittamiseksi on haettava myös uusia malleja kuten yksityisten toteuttamat toimitilahankkeet.

Sipoon käyttötalouden tasapainottaminen on saatettava loppuun. Tehostaminen ei tarkoita leikkaamista, vaan asioiden tekemistä uudella tavalla. Uusia tehokkaita toimintatapoja on jo syntynyt, kun päättäjät ovat pitäneet kulukurista kiinni, ja kunnan työntekijät on sitoutettu taloustalkoisiin. Onnistunut taloudenpito vaatii onnistunutta johtamista.