VAALIKYNÄ: Uusia ratkaisuja sisäilmaongelmiin?

30.03.2017

Vestman kirjoittaa, että sisäilmaongelmat ovat muutoin toimiville Suomen kunnille, myös Sipoolle häpeäksi: Miten terve rakentaminen voi olla niin vaikeaa? Miksi ongelmat ovat yleisiä julkisessa rakentamisessa eivätkä niinkään yksityisessä toimitilarakentamisessa? Miksi julkisen rakentamisen valvonta pettää? Paitsi rahaa ja homekorjausten priorisoimista, Vestmanin mielestä tarvitaan selvästi uusia tapoja, menetelmiä ja materiaaleja rakentaa. Sipoon on selvitettävä elinkaarimallin ja hirsirakentamisen soveltuvuutta tuleviin päiväkoti- ja kouluhankkeisiin.