Mahdollisuus valita ja vaikuttaa

Haluan, että Sipoossa palvelut joustavat, ja ihmisten asiantuntemukseen omasta, perheensä ja lähiympäristönsä parhaasta luotetaan.

Palveluihin tarvitaan joustoa ja valinnanvapautta – oli kyse sitten päivähoitomuodon, koulun tai omaishoidon tukipalvelun valinnasta.

Kotihoidontuen ja yksityisen päivähoidon tuen Sipoo-lisistä on pidettävä jatkossakin kiinni. Kunnan päivähoidosta pitää tehdä joustavampi siten, että päivähoidosta laskutetaan hoitotuntien mukaan.

Omaishoidon palveluseteli on otettava käyttöön, jotta omaishoitaja voi hankkia tarvitsemaansa tukea. Vanhusten kotihoidossa digiajan palveluilla voidaan parantaa vanhusten elämänlaatua.Sipoon tulee tukea sote-uudistuksen toteuttamista ihmisen valinnanvapauteen perustuen (ns. rahaa seuraa potilasta).

On etsittävä uusia ratkaisuja, joissa lasten, nuorten ja vanhusten palveluja yhdistetään esimerkiksi rakentamalla päiväkoteja palvelutalojen yhteyteen.

Ihmisiä on kuunneltava aidosti. Osallistumismahdollisuuksia on lisättävä suoran vaikuttamisen kuten osallistavan budjetoinnin ja sosiaalisen median avulla. Päätöksenteon pitää olla avointa. Valtuutettujen tulee olla kuntalaisten, ei virkamiesten asialla.

Digitalisaatiosta on otettava kaikki hyöty irti. Sipoon palvelut on siirrettävä mahdollisimman laajasti sähköiseen muotoon, jolloin ne ovat vaivattomammin ihmisten saatavilla.