Kieltenopetuksen varhentamista ja kielikylpyopetuksen laajentamista selvitettävä

05.09.2016

Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti tänään kunnanvaltuuston kokouksessa laatimani valtuustoaloitteen kieltenopetuksen varhentamisesta sekä kielikylpyopetuksen aloittamisesta Etelä-Sipoossa. Aloitteessa todetaan seuraavasti:

Lasten herkkyyskaudet kielten oppimisessa tulisi ottaa paremmin huomioon kieltenopetuksessa. Tämä edellyttäisi kieltenopetuksen varhentamista.

Kaksikielisyys on Sipoon vetovoimatekijä ja vahvuus. Kunnan kaksikielisyys tarjoaa mahdollisuuden myös kieltenopetuksen varhentamiseen.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että:

  1. Sipoossa selvitetään mahdollisuudet kieltenopetuksen varhentamiseen peruskoulussa siten, ettei nykyistä tuntimäärää kuitenkaan hajoteta;
  2. Sipoossa selvitetään mahdollisuudet kieltenopetuksen aloittamiseen osana varhaiskasvatusta esimerkiksi kielisuihkutoimintana;
  3. Sipoossa aletaan tarjota vapaavalintaista kielisuihkuiltapäiväkerhotoimintaa – ruotsin kielellä suomenkielisissä kouluissa ja suomen kielellä ruotsinkielisissä kouluissa;
  4. Sipoo nostaa kielikylpyopetuksen profiilia osana kunnan kaksikielistä imagoa. Selvitään kielikylpyopetuksen aloittamista Etelä-Sipoossa.