Valtuustokauden 2013-2017 aloitteet ja tulokset kootusti

07.04.2017

Lupaan olla jatkossakin aloitteellinen ja aikaansaava päättäjä, jonka kautta kuntalainen saa äänensä kuuluville ja joka on käytettävissä myös vaalien välillä.

Tällä valtuustokaudella olen aloittanut rakentamisen helpottamisen rakennusjärjestystoimikunnan puheenjohtajana, edesauttanut rakennuslupien saamista ja murtanut kantatilaperiaatetta kyläkaavoituksessa.

Olen edistänyt koulujen sisäilmaongelmien ratkaisemista Talmassa ja Söderkullan Opintiellä muun muassa vaatimalla perusteelliset tutkimukset kumpaankin kouluun ja nopeuttamalla väistötilojen hankkimista. Sain valtuuston päättämään liikkumisen lisäämisestä koulupäivän aikana sekä kieltenopetuksen varhentamisesta, joka toi Sipoolle lähes 100 000 euroa valtionavustusta. Olen pelastanut yhdessä valtuustokollegan kanssa Sipoon lukiot mittavilta leikkauksilta.

Olen saanut kaavoittajan piirtämään Söderkullan säilytettävät ulkoilureitit Sibberborgin osayleiskaavaan sekä säästämään Taasjärven alueen kallioalueita kaavoitukselta Taasjärvi IV asemakaavassa.

Olen tukenut kulukuria, jotta veronkorotuksilta vältyttäisiin, sekä palvelujen uudistamista ja tehostamista. Sipoo on taloudeltaan vahvempi kuin valtuustokauden alussa. Viime vuonna Sipoo teki 6,8 miljoonan euron tuloksen.

Olen ajanut omaishoitoon palveluseteliä, joka otetaan käyttöön suunnitelmakaudella 2017-2019.

Olen saanut kunnan luopumaan leikkauksista yksityisen hoidon tuen kuntalisään sekä puolustanut kotihoidontuen kuntalisää. Olen tukenut päivähoidon palvelusetelin käyttöön ottamista, mikä on tuonut Talmaan uuden terveen päiväkodin sekä Taasjärvelle ensi syksynä liikuntapäiväkodin.

Olen vaatinut kunnalta toimenpiteitä nuorison ilkivallan kitkemiseksi sekä edesauttanut harrastustakuun käyttöön ottamista siten, että jokaisella sipoolaisella olisi mahdollisuus harrastaa.

Olen saanut yhdessä muiden alueen valtuutettujen kanssa Eriksnäsin ja Talmankaaren kevyen liikenteen väylät kunnan investointisuunnitelmaan.

Useat aikaansaannokseni perustuvat tekemääni valtuustoaloitteeseen tai talousarviomuutosesitykseen. Aloitteeni ovat keränneet allekirjoituksia yli puoluerajojen. Usein valtuuston enemmistö on tukenut aloitetta. Tämä kertoo hyvästä yhteistyöstä Sipoon valtuustoryhmien välillä. Seuraavassa eräitä tällä valtuustokaudella jättämiäni aloitteita ja talousarviomuutosesityksiä:

 • Tunti liikuntaa päivässä -periaate kouluihin;
 • Kunnallisen byrokratian purkaminen ja rakennusjärjestyksen uudistaminen;
 • Kieltenopetuksen varhentaminen ja kielikylpyopetus Etelä-Sipooseen;
 • Lähiliikuntapaikkojen ja ulkoreittien turvaaminen ja kehittäminen kuntakeskuksissa;
 • Koulujen sisäilmaongelmien nopeampi ratkaiseminen;
 • Asiaskasmyönteinen ratkaisukäytäntö rakennusvalvontaan;
 • Päivähoidon tuntiperusteinen maksu;
 • Osallistuva budjetointi;
 • Säännöllinen sisäilmakyselyseuranta kouluihin;
 • Omaishoidon palveluseteli;
 • Eriksnäsintien kevyen liikenteen väylä;
 • Talmankaaren kevyen liikenteen väylä;
 • Sipoon pakolaispolitiikkaan realismia.