Päätöksiä on tehtävä järki edellä ja tosiasiat tunnustaen. Ihmisten kuuntelemisessa on aina järkeä.

Näin eduskunnassa kuinka vasemmistohallitus runnoi läpi hyvinvointialuehimmelin lisätäkseen hallintoa, sosialisoidakseen sote-palveluja ja päättääkseen maakuntaverosta. Haluan, että järjenvastaisuuksien sijaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella rahaa käytetään säästeliäästi, vastustetaan uusia veroja, taataan hoitoon pääsy sekä huolehditaan turvallisuudesta. Järjen käyttö on pääasia.

 

Talousvastuuta.

Vaikka hyvinvointialueen rahat tulevat valtion budjetista, ne ovat veronmaksajien rahoja. Haluan, että taloutta hoidetaan säästäväisesti ja tiukasti, ei kuvitellen rahan ilmestyvän seinästä. Aluevaltuusto ei saa ottaa syömävelkaa. Jotta rahat riittävät peruspalveluihin jatkossa, samat palvelut on tuotettava tehokkaammin. Hallintoon ei pidä perustaa ainuttakaan turhaa virkaa.

 

Ei veronkorotuksia.

Veronkorotusten tie on kuljettu Suomessa loppuun. Uusi verotuksen taso, maakuntavero, on torjuttava, koska se uhkaa nostaa palkkaveroa. Jos Marinin hallitus vastoin järkeä päättää maakuntaveron käyttöönotosta, haluan, ettei siitä tule Itä-Uudellamaalla veronkorotusautomaattia. Kaikki hyvinvointipalvelut rahoitetaan jonkun työllä ja yrittämisellä. Näiden pitää kannattaa.

 

Jonoista hoitoon.

Ihmisille tärkeintä ovat toimivat palvelut, ei se mikä taho ne tuottaa. Haluan, että palveluseteli otetaan mahdollisimman laajaan käyttöön. Silloin sosiaali- ja terveyspalvelun saa hakea myös yksityiseltä sote-yritykseltä, kuten lääkäriasemalta, sekä kolmannelta sektorilta. Tämä nopeuttaa hoitoon pääsyä ja parantaa laatua. Jokaisella on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen. Terapiatakuu olisi inhimillisesti tärkeä ja taloudellisesti järkevä parannus.

 

Arjen turvallisuutta.

Hyvinvointialueella päätetään kriittisistä pelastuspalveluista. Jos ei ole turvallisuutta, muilla asioilla ei juuri ole merkitystä. Haluan, että avun saa hädässä nopeasti. On väärin, että vasemmistohallitus aikoo viedä Itä-Uudenmaan pelastustoimelta rahaa pois. Sopimuspalokuntien toiminta on turvattava. Valtakunnallisesti merkittävistä kohteista, Kilpilahdesta ja Loviisan ydinvoimalaitoksista on huolehdittava.

 

Aluevaaleissa päätetään veronmaksajien rahojen käyttämisestä, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastuspalveluista eli turvallisuudesta.

Vaalipäivä 23.12022. Ennakkoäänestys 12.-18.1.2022

Itä-Uudenmaan vaalipiirinä: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.

Äänestä!

 

 

Työtä ja tuloksia kansanedustajana mm:

  • Lakialoite sähkön siirtohintojen alentamiseksi. Siirtohintoja leikataan kaikkiaan 380 milj. euroa v 2022.
  • Lakialoite opintotuen tulorajojen nostamiseksi. Tulorajat nousevat 25 % v 2022.
  • Lakialoite terroristiryhmän toimintaan osallistumisen kriminalisoinnista. Olennaisen tehtävän hoitaminen rangaistavaksi v 2022.
  • Esitys hybridivaikuttamiseen varautumisesta ja turvapaikanhaun keskeyttämisestä tarvittaessa rajalla.
  • Poliisin resurssit, myös Itä-Uudellamaalla, turvattiin lisäbudjetilla 2021 kokoomuksen vaatimuksesta.
  • Vaikuttamista Itä-Uudenmaan tiestön hyväksi. Alueellemme tärkeitä tiehankkeita ja maanteiden uudelleenpäällystyksiä.