Beslut måste fattas utifrån förnuftet och genom att erkänna fakta. Att lyssna på folk är alltid förnuftigt.

 

Min arbetslista för den kommande fullmäktigeperioden 2021-2025:

 

Ansvarsfull hushållning, nej till skattehöjningar.

Jag vill att Sibbo sköter sin ekonomi lika bra som en ansvarsfull kommuninvånare sköter sin egen ekonomi. Att arbeta måste vara lönsamt. Skatterna bör definitivt inte höjas. Skuldsättningen måste stoppas.

 

En trygg livsmiljö och närliggande natur även i framtiden.

Jag vill att tillväxten i Sibbo sker så att vi kan hålla stadigt fast vid tryggheten och den rena, närliggande naturen. Oroliga förorter hör inte hemma här. Friluftslederna och rekreationsområdena måste värnas om.

 

Barn, ungdomar och åldringar ska ställas främst.

Jag vill att frågor som rör barn, ungdomar och åldringar prioriteras i beslutsfattandet. Utbildning och dagvård av hög kvalitet måste tryggas. Det behövs nolltolerans mot mobbning och våld i skolorna. Alla har rätt till en värdig ålderdom.

 

Mer frihet att bygga, mindre byråkrati.

Jag vill att Sibbo ska vara den plats i Finland där det är lättast att bygga. Handläggningstiderna för tillstånd måste förkortas ytterligare. Stomlägenhetsprincipen måste överges och byggandet av sidobostäder i byarna måste underlättas.

 

Sibboborna behöver bilen, nej till trängselavgifter.

Jag vill att man i beslutsfattandet erkänner att bilen är en nödvändighet. Vägarna måste fås i skick. Det behövs tillräckligt med parkeringsplatser i kommuncentrumen. Sibbo måste avvisa införandet av trängselavgifter.

 

Mer livskraft, företag och egnahemstomter.

Jag vill att Sibbos tillväxt är lönsam. Kommunen måste utnyttja sitt läge för att locka företag och växa med fokus på egnahemshus och småhus både i byarna och kommuncentrumen.

 

Arbete och resultat under perioden 2017–2021:

  • Kommunalskatten har inte höjts. Trängselavgifterna har avvärjts. Kommunekonomin har skötts.
  • Gruppstorlekarna inom undervisning och dagvård har hållits på en rimlig nivå. Problemen med inomhusluften i Sipoonlahden koulu, Söderkulla skola, Talman koulu och Jokipuiston koulu har lösts.
  • Den olycksdrabbade korsningen vid Oljevägen repareras. Söderkullavägen och Mårtensbyvägen renoveras denna vår. I korsningen mellan Söderkullavägen och Nya Borgåvägen byggs en rondell.
  • En motionstrappa har byggts. Fler parkeringsplatser och leder byggs i Sibbo storskog.
  • Handläggningstiderna för bygglov och undantagsbeslut har förkortats. Tillståndsbyråkratin har gallrats.

Broböledammen rivs eller förbileds så att öringbeståndet i Sibbo å återupplivas.