Sipoossa parasta ovat ahkerat, aktiiviset, asioistaan ja läheisistään huolehtivat sipoolaiset sekä turvallinen elinympäristö lähellä luontoa. Järkevää on pitää kasvun keskellä kiinni siitä, mikä tekee Sipoosta ainutlaatuisen ja yhden maailman parhaista paikoista asua, kasvattaa lapsia, tehdä työtä ja yrittää.

 

Päätöksiä on tehtävä järki edellä ja tosiasiat tunnustaen. Ihmisten kuuntelemisessa on aina järkeä.

 

 

Työlistani tulevalle valtuustokaudelle 2021-2025:

 

Vastuullinen taloudenpito, ei veronkorotuksille.

Haluan, että Sipoo taloudestaan yhtä hyvää huolta kuin vastuullinen kuntalainen omastaan. Työn pitää kannattaa. Veroja ei ehdottomasti tule korottaa. Velkaantuminen on pysäytettävä.

 

Turvallinen elinympäristö ja lähiluonto jatkossakin.

Haluan, että Sipoo pitää kasvun keskellä tiukasti kiinni turvallisuudesta ja puhtaasta lähiluonnosta. Levottomat lähiöt eivät kuulu tänne. Ulkoilureittejä ja virkistysalueita on vaalittava.

 

Lapset, nuoret ja vanhukset ensin.

Haluan, että päätöksenteossa asetetaan etusijalle lasten, nuorten ja vanhusten asiat. Laadukas opetus ja päivähoito on turvattava. Koulukiusaamiseen ja -väkivaltaan tarvitaan nollatoleranssi. Arvokas vanhuus kuuluu jokaiselle.

 

Lisää vapautta rakentaa, vähemmän byrokratiaa.

Haluan, että Sipoo on Suomen helpoin paikka rakentaa. Lupien käsittelyaikoja on edelleen lyhennettävä. Kantatilaperiaatteesta on luovuttava ja sivuasuntojen rakentamista helpotettava kylissä.

 

Autot kuuluvat sipoolaisille, ei ruuhkamaksulle.

Haluan, että päätöksenteossa tunnustetaan auton välttämättömyys. Tiet on saatava kuntoon. Kuntakeskuksiin tarvitaan riittävästi parkkipaikkoja. Sipoon pitää torjua ruuhkamaksun käyttöönotto.

 

Enemmän elinvoimaa, yrityksiä ja omakotitontteja.

Haluan, että Sipoon kasvu kannattaa. Kunnan pitää hyödyntää sijaintinsa yritysten houkuttelemiseksi ja kasvaa omakoti- ja pientalovaltaisesti sekä kylissä että kuntakeskuksissa.

 

 

Työtä ja tuloksia kaudella 2017-2021:

  • Kuntaveroa ei ole korotettu. Ruuhkamaksut on torjuttu. Kuntataloudesta on pidetty huolta.
  • Opetuksen ja päivähoidon ryhmäkoot on pidetty kohtuullisina. Sipoonlahden koulun, Söderkulla skolan, Talman ja Jokipuiston koulun sisäilmaongelmat on ratkaistu.
  • Öljytien turmanristeys korjataan. Söderkullantie ja Martinkyläntie perusparannetaan tänä kesänä. Söderkullantien ja Uuden Porvoontien risteykseen tulee liikenneympyrä.
  • Kuntoportaat on rakennettu. Sipoonkorpeen rakennetaan lisää parkkipaikkoja ja reittejä.
  • Rakennus- ja poikkeamislupien käsittelyaikoja on lyhennetty. Lupabyrokratiaa on karsittu.
  • Sipoonjoen taimenkannan elvyttämiseksi Brobölen pato puretaan tai ohitetaan.