HUVUDSAKEN

ÄR ATT ANVÄNDA

FÖRNUFTET.

kokoomus vestman ehdokkaat logo
kokoomus vestman ehdokkaat logo
kokoomus vestman ehdokkaat logo
kokoomus vestman ehdokkaat logo
 • Askola

 • Borgnäs

 • Borgå

 • Esbo

 • Grankulla

 • Hangö

 • Hyvinge

 • Högfors

 • Ingå

 • Kervo

 • Kyrkslätt

 • Lappträsk

 • Lojo

 • Lovisa

 • Mäntsälä

 • Mörskom

 • Nurmijärvi

 • Pukkila

 • Raseborg

 • Sibbo

 • Sjundeå

 • Träskända

 • Tusby

 • Vanda

 • Vichtis

TYCKER DU OCKSÅ ATT DET BEHÖVS MER FÖRNUFT I BESLUTSFATTANDET?

Finländska familjer och företag har det svårt. Pengarna går till oskäliga elräkningar och bränsle-, ränte- och matutgifter.

Förutom prisstegringen skapar den stränga beskattningen elände. Så behöver det inte vara. Beskattningen måste lindras, så det lönar sig att arbeta. Elen blir förmånlig då prissättningen ändras och produktionen ökas.

Statens vårdslösa skuldsättning är inte heller en naturlag. Saker behöver bara ställas i viktighetsordning: Mindre pengar dit så de räcker här.

Trygga gator och en uppmuntrande skola är inte längre självklarheter. Man måste erkänna fakta och reparera det som gått sönder.

Rätta lösningar föds då man använder förnuftet. De inger hopp.

Att använda förnuftet är huvudsaken.

Vilken Vestman?

 • Nylands riksdagsledamot. Energijurist.
 • Grundlagsutskottets viceordförande.
 • Familjefar. Företagarens son. 37-åring.
 • Stark, handlingskraftig och erfaren beslutsfattare.
 • Ordförande för Samlingspartiet i Nyland.
 • Ordförande för välfärdsområdesfullmäktige i Östra Nyland. Kommunfullmäktig i Sibbo i 18 år.
 • Premiärlöjtnant i reserven.
 • Sysslar med tyngdlyftning och trädgårdsskötsel.

SJU FÖRNUFTIGA STEG

arbete

Arbete och företagsamhet ska göras lönsamma. Beskattningen ska sänkas.

Arbete och företagsamhet ska alltid löna sig. Beskattningen av löner, pensioner och företag bör sänkas. Socialskyddet får inte passivera. Vi har inte råd med ett slapparsamhälle. Man måste kunna komma överens om arbetsvillkoren friare inom företagen.

ekonomi

Statens skuldsättning måste stoppas. Ansvar i ekonomihushållningen.

Vänsterregeringen har ökat statsskulden på ett vårdslöst sätt. Skuldsättningen måste fås i schack. Utgiftsposterna måste ställas i viktighetsordning. Man måste spara. Ekonomisk tillväxt är det enda hållbara sättet att finansiera framtidens service.

energi

Måttligt pris på el och bränsle. Mer kärnkraft.

Ökningen av vardagskostnader måste stoppas. Priserna för el, uppvärmning och bilkörning måste sänkas för familjer och företag. Drivkraftsskatten på diesel måste avskaffas. Det dyraste sättet att producera el får inte i fortsättningen bestämma prisnivån för all el. Mer kärnkraft måste byggas i Finland och balansreglering vid sidan av vindkraft.

skolan

Grundskolan ska återfå äran och disciplinen.

Grundskolan måste repareras. Man måste se till att lära ut grundkunskaperna, läsning, skrivning och matematik. Lärarna behöver ökade befogenheter att trygga inlärningsfred. Specialklasserna måste återinföras. Hemmets ansvar kan inte överföras på skolan.

Screenshot 2023-03-17 at 15.49.04

Familjen är viktigast. Det ska synas i beslutsfattandet.

Det finns många slags familjer. Att kombinera familj och jobb kräver flexibilitet. Föräldrar bör själva få bestämma om fördelningen av familjeledigheter. Det bör göras lättare att skaffa barnavårds- eller seniortjänster till hemmet. Man måste ta hand om alla generationer.

invandring

Invandringslinjen ska vara selektiv och bestämd.

Finland behöver fler kunniga utländska arbetare, inte missanpassade. Ett villkor för invandring bör vara integration: jobb, lära sig språket och att följa Finlands regler. Kriminella och personer som vistas olagligt i landet bör returneras. Den humanitära invandringen bör begränsas.

säkerhet

Gör gatorna trygga. Ett starkt landsförsvar också i framtiden.

Säkerheten på Nylands gator måste återställas. Man måste sätta stopp för gatugängen. Straffen för vålds- och sexualbrott bör skärpas och polisernas antal ökas. Man ska satsa på förebyggande verksamhet. Upprätthållandet av rättsstaten kräver mera resurser. Nato-Finland bör baseras på ett starkt eget försvar.

ARBETSERFARENHET

Riksdagsledamot. Nylands valkrets 4/2019 –

Jurist, Energimyndigheten, Nätet-gruppen. Juridiska uppgifter inom utvecklingen av elnät, uppgifter som ombud för myndigheten i domstolar samt deltagande i lagberedning. 4/2013– 4/2019 (Tjänstledig)

Associate, Roschier Asianajotoimisto Oy, Business regulation – samt Green Economy and Energy-gruppen. Miljö- och energirättsliga frågor samt konkurrens- och EU-rättsliga frågor i anknytning till företagsköp samt krävande rådgivning inom reglering. 5/2012–3/2013 

Associate trainee och thesis trainee, Roschier Asianajotoimisto Oy.
5/2007–2/2011 Politisk assistent för MEP Eija-Riitta Korhola i Europaparlamentet i Bryssel och i Finland. 7/2011–4/2012 

Artiklar och kolumner, Sipoon Sanomat. 2005–2010 
Lektorsvikariat, Sipoon lukio och Sipoonjoen koulu. 8/2006–4/2007
Teknisk arbetare och kundbetjäning, Keravan I Apteekki. 6/2001–8/2006 

UTBILDNING

Juris magister, Helsingfors universitet.
Fördjupande studier i energi- och miljörätt.
Avhandling: laudatur. Mekanismen för kolutjämning (koltull) inom
utsläppshandeln från regleringsteorins och WTO-rättens perspektiv.
Premierad som examinand med högsta vitsord. 2012.

LLM-studier inom EU:s och internationell energi-, konkurrens- och
miljörätt, Queen Mary University of London, School of Law. 2010 

Rättsnotarie, Helsingfors universitet. 2010 
Student, Sipoon lukio. Fem laudatur. 2004 

PERSONUPPGIFTER

Födelsetid 8.4.1985.
Födelseort Kervo.
Familjeförhållande Hustru och två barn.
Militärgrad Överstelöjtnant i reserven

VIKTIGASTE FÖRTROENDEUPPGIFTER

2017– Ordförande för kommunfullmäktige i Sibbo.
2017– Medlem i Nylands landskapsfullmäktige.
2017– Medlem i direktionen för KUUMA-regionen.
2005– Kommunfullmäktigeledamot i Sibbo.
2011–2017 Ordförande för Samlingspartiets fullmäktigegrupp i Sibbo.
2013–2017 Första viceordförande för Samlingspartiets fullmäktigegrupp i Sibbo.
2013–2017 Medlem i styrelsen för Samkommunen Tusbyregionens vattenverk.
2009-2012 Första viceordförande och medlem i kommunstyrelsen i Sibbo.
2009–2011 Ordförande för Keudas revisionsnämnd.
2005–2008 Medlem i den finska utbildningssektionen i Sibbo.
2015– och 2007–2010 Medlem i det gemensamma kyrkofullmäktige i Sibbo samt Sibbo finska

församlings församlingsråd.

2000–2004 Ordförande och medlem i Sibbo ungdomsfullmäktige.

Ansluta sig med oss!

  Nimi / namn*

  Sähköposti / e-post*