HUVUDSAKEN

ÄR ATT ANVÄNDA

FÖRNUFTET.

kokoomus vestman ehdokkaat logo
kokoomus vestman ehdokkaat logo
kokoomus vestman ehdokkaat logo
kokoomus vestman ehdokkaat logo
 • Askola

 • Borgnäs

 • Borgå

 • Esbo

 • Grankulla

 • Hangö

 • Hyvinge

 • Högfors

 • Ingå

 • Kervo

 • Kyrkslätt

 • Lappträsk

 • Lojo

 • Lovisa

 • Mäntsälä

 • Mörskom

 • Nurmijärvi

 • Pukkila

 • Raseborg

 • Sibbo

 • Sjundeå

 • Träskända

 • Tusby

 • Vanda

 • Vichtis

KÄNNS DET SOM OM ATT FÖRNUFTET LÄMNAT POLITIKEN?

”Beslutsfattarna i Finland måste igen lära sig att göra rätt saker. Med förnuftet i fokus. Det är förnuftigt att lyssna på folk. Det har jag lärt mig som jurist, make, pappa och fullmäktigeordförande.

Jag vill att varje finländare ska kunna leva ett liv som är betydelsefullt och tryggt – både för sig själv och för familjen. När människan lyckas är det en framgång för hela samhället. När människan förlorar är det en förlust för hela samhället. Därför måste det vara lönsamt att arbeta, att vara företagare och att utbilda sig. Vi måste ta hand om dem som är svagast.
 
Jag respekterar nylänningarnas sätt att leva. Då man fattar beslut om vårt lands saker måste man förstå att människornas tid inte är gratis. Man måste kunna ta sig till jobbet och kunna lämna barnen vid vårdplatserna och skolorna till exempel med bil utan skuldbeläggning.
 
Man måste både känna till och erkänna fakta. Beslutsfattande handlar om att använda förnuftet. Det är huvudsaken. Att använda förnuftet är huvudsaken.

HEIKKI

 • Riksdagsledamot (Saml.)
 • Jurist, JM, arbetserfarenhet inom den privata och offentliga sektorn
 • Make, far till 2 barn, 34 år
 • Fullmäktigeordförande i Sibbo, fullmäktigeledamot i 14 år
 • Aktiv, företagsam, öppen och samarbetsvillig beslutsfattare
 • Premiärlöjtnant i reserven
 • Fritidssysslor tyngdlyftning, skogslöpning och trädgårdsskötsel.

7 Steg för förnuftet

21

Det ska löna sig att arbeta och driva företag, beskattningen ska sänkas.

Tobak beskattas hårt i syfte att minska tobaksrökning. Varför i fridens namn är beskattningen i Finland så sträng? Det verkar ju som om man lagt miljöskatt på flitighet. All skatt på arbete ska sänkas så att det blir mer lönsamt för var och en att arbeta. Det behövs lokala överenskommelser så att man kan komma överens om arbetsvillkoren i företagen där arbetet utförs. Socialskyddet får inte passivera, utan det ska uppmuntra folk att sysselsätta sig.

22

Mobilitet är en nödvändig rättighet, även i fråga om bilism.

Ekonomin i Finland grundar sig på att människor, varor och tjänster kan röra sig så fritt som möjligt. Mobiliteten ska göras smidigare, inte begränsas. Det är onödigt att ställa bilismen och kollektivtrafiken mot varandra, båda behövs. Vägavgifter ska vi säga nej till, väg- och spårinvesteringar ska vi säga ja till. Bilparken förnyas genom att gradvis avveckla bilskatten.

23

En uppmuntrande skola öppnar möjligheter för var och en.

Varje barn och ung måste ha möjlighet att ta sig framåt oberoende av bakgrund, även pojkarna. En uppmuntrande skola hjälper till att ta fram de bästa sidorna hos varje elev. Det behövs tillräckligt med lärare för att undervisa och stödja på lärstigen. Genom att öka undervisningens funktionalitet hjälper man olika slags elever. Det behövs mer flexibilitet vid skolstart.

kokoomus vestman familj ehdokkaat

Familjen är viktigast. Det ska synas i beslutsfattandet.

Familjen är en möjlighet och en resurs inte bara för människan utan för hela Finland. Det finns många olika slags familjer. Det behövs flexibilitet för att kombinera familj och arbete. Att skaffa hemservice ska underlättas. Föräldraskapets kostnader ska ersättas till företagare så att friktionen mellan föräldraskapet och arbetet minskar. Barnets rätt till båda föräldrarna ska tryggas. Arvskatten borde slopas.

26

En bestämd linje i invandringsfrågor är till allas fördel.

Invandringsmängden ska begränsas så att alla som invandrar kan få en lyckad integration. Det här innebär att invandrarna ska följa Finlands värderingar, lagar och seder samt att de sysselsätter sig. Framför allt behöver vi från utlandet färdiga proffs och sådana som anpassar sig, inte sådana som vägrar anpassa sig. Asylsystemet måste korrigeras och hjälpen riktas till dem som mest behöver den.

25

Statens pengar är folkets pengar. Mer ansvarsfull ekonomi.

Finlands skuldsättning har minskat, men trots högkonjunkturen lever Finland över sina tillgångar. Utgifterna måste tyglas. Välfärdsstaten har inte körts ned, även om vissa påstår det. Socialutgifterna har fördubblats under 2000-talet, de nuvarande utgifterna måste räcka till. Att höja sysselsättningsgraden till minst 75 procent är en hållbar väg till välfärd.

27

Klimatförnuft och kärnkraft, folk ska inte skuldbeläggas.

Finland behöver säker, kostnadseffektiv och ren energi. Kärnenergin är ett hållbart svar på energibehovet. Distribuerad produktion såsom solenergi ska främjas. Utvecklingen av teknologin samt internationellt samarbete är viktiga då det gäller att stävja klimatförändringen. Lösningarna ska minst omfatta hela EU. En koltull skulle innebära att förorenande produktion utanför EU måste ta sitt klimatansvar.

ARBETSERFARENHET

4/2013– Jurist, Energimyndigheten, Nätet-gruppen. Juridiska uppgifter inom utvecklingen av elnät, uppgifter som ombud för myndigheten i domstolar samt deltagande i lagberedning.

5/2012–3/2013 Associate, Roschier Asianajotoimisto Oy, Business regulation – samt Green Economy and Energy-gruppen. Miljö- och energirättsliga frågor samt konkurrens- och EU-rättsliga frågor i anknytning till företagsköp samt krävande rådgivning inom reglering.

7/2011–4/2012 Associate trainee och thesis trainee, Roschier Asianajotoimisto Oy.
5/2007–2/2011 Politisk assistent för MEP Eija-Riitta Korhola i Europaparlamentet i Bryssel och i Finland.

2005–2010 Artiklar och kolumner, Sipoon Sanomat.
8/2006–4/2007 Lektorsvikariat, Sipoon lukio och Sipoonjoen koulu.
6/2001–8/2006 Teknisk arbetare och kundbetjäning, Keravan I Apteekki.

UTBILDNING

2012 Juris magister, Helsingfors universitet.
Fördjupande studier i energi- och miljörätt.
Avhandling: laudatur. Mekanismen för kolutjämning (koltull) inom
utsläppshandeln från regleringsteorins och WTO-rättens perspektiv.
Premierad som examinand med högsta vitsord.

2010 LLM-studier inom EU:s och internationell energi-, konkurrens- och
miljörätt, Queen Mary University of London, School of Law.

2010 Rättsnotarie, Helsingfors universitet.
2004 Student, Sipoon lukio. Fem laudatur.

PERSONUPPGIFTER

Födelsetid 8.4.1985.
Födelseort Kervo.
Familjeförhållande Hustru och två barn.
Militärgrad Överstelöjtnant i reserven

VIKTIGASTE FÖRTROENDEUPPGIFTER

2017– Ordförande för kommunfullmäktige i Sibbo.
2017– Medlem i Nylands landskapsfullmäktige.
2017– Medlem i direktionen för KUUMA-regionen.
2005– Kommunfullmäktigeledamot i Sibbo.
2011–2017 Ordförande för Samlingspartiets fullmäktigegrupp i Sibbo.
2013–2017 Första viceordförande för Samlingspartiets fullmäktigegrupp i Sibbo.
2013–2017 Medlem i styrelsen för Samkommunen Tusbyregionens vattenverk.
2009-2012 Första viceordförande och medlem i kommunstyrelsen i Sibbo.
2009–2011 Ordförande för Keudas revisionsnämnd.
2005–2008 Medlem i den finska utbildningssektionen i Sibbo.
2015– och 2007–2010 Medlem i det gemensamma kyrkofullmäktige i Sibbo samt Sibbo finska

församlings församlingsråd.

2000–2004 Ordförande och medlem i Sibbo ungdomsfullmäktige.

Ansluta sig med oss!

  Nimi / namn*

  Sähköposti / e-post*