HUVUDSAKEN

ÄR ATT ANVÄNDA

FÖRNUFTET.

kokoomus vestman ehdokkaat logo
kokoomus vestman ehdokkaat logo
kokoomus vestman ehdokkaat logo
kokoomus vestman ehdokkaat logo
 • Askola

 • Borgnäs

 • Borgå

 • Esbo

 • Grankulla

 • Hangö

 • Hyvinge

 • Högfors

 • Ingå

 • Kervo

 • Kyrkslätt

 • Lappträsk

 • Lojo

 • Lovisa

 • Mäntsälä

 • Mörskom

 • Nurmijärvi

 • Pukkila

 • Raseborg

 • Sibbo

 • Sjundeå

 • Träskända

 • Tusby

 • Vanda

 • Vichtis

SIBBO

raksa2

FRIHET ATT BYGGA, DRIVA FÖRETAG OCH ARBETA

Jag vill att Sibbo ska vara den ort i Finland där det är lättaste att bygga, driva företag och arbeta.

 • Framgången för Sibbo och hela Finland byggs av fria människor och företag – så länge de inte utmattas av onödiga regler och begränsningar.

  Det måste bli lättare att bygga på sin egen tomt. Byggnadstillsynen och NMT ska inte få hindra bra projekt. Att till exempel bygga en sidobostad och gårdsbyggnader ska underlättas.

  Söderkulla och Nickby, som nu växer snabbt, och i framtiden också Tallmo ska planeras med eftertanke så att Sibbos särdrag beaktas. Också byarna och glesbygdsområdena ska få växa och utvecklas. Vi måste bli av med stomlägenhetsprincipen en gång för alla.

  Tillräckligt med tomter ska planeras för företag, och Sibbo ska aktivt marknadsföras till dem. Sibbo behöver såväl små tjänsteföretag som internationella aktörer. Att vi får ett branschkluster till kommunen ska uppställas som mål.

  De tillstånd som människor och företag behöver för sin verksamhet ska gå att få smidigt och snabbt. I Sibbo måste vi ta i bruk modellen ”allt från en lucka”, där tillståndssökaren inte behöver besvarar samma frågor flera gånger.

  Folk åker inte omkring i bilar för skojs skull, utan de behöver bilen för arbetet och för att sköta vardagen. Trängselavgifter ska inte införas. Nya bostadsområden ska planeras så att det finns tillräckligt med utrymme för parkering. Att använda kollektivtrafik ska göras smidigare genom att bygga fler områden med anslutande parkering. Kommunen ska med alla medel främja öppnandet av den befintliga Kervo–Nickby-banan för persontrafik.

heikkivestman_kannustava_koulu

EN UPPMUNTRANDE OCH FRISK SKOLA OCH DAGHEM

Jag vill att Sibbo är en uppmuntrande, frisk och trygg plats för våra barn att växa upp och gå i skola.

 • En högklassig småbarnsfostran och utbildning utgör grunden för vårt samhälle. En uppmuntrande skola förhindrar utslagning och ger alla en möjlighet att lyckas.

  Gruppstorleken i daghemmen och skolorna ska också i fortsättningen hållas i schack. Språkundervisningen ska inledas tidigare med hjälp av lekar och sånger redan i småbarnsfostran. Barnen ska röra på sig mera under dagen på dagis och i skolan enligt principen en timme motion om dagen. Klubbverksamhet ska återinföras i skolorna.

  Mobbningen ska utrotas i skolorna på ett beslutsamt sätt och man måste ingripa i mobbning redan i daghemmen. Det här kräver engagemang och vilja av såväl föräldrarna som lärarna.

  Det är svårt att lära sig om man har svårt att andas. Problemen med inomhusluften ska lösas utan dröjsmål – vid behov med nya lokaler. Att ihållande ”lappa ytor” äventyrar barnens och lärarnas hälsa och är huvudlöst totalekonomiskt sett, eftersom det ackumulerar saneringsskuld. Tallmo måste utan dröjsmål få nya, ersättande skollokaler.

  De befintliga fungerande skollokalerna i Nickby ska inte stängas, och eleverna ska inte flyttas till Nickby Hjärta. Sipoonlahden koulus nya storskola ska planeras med omsorg så att den blir trygg och välfungerande. I södra Sibbo ska språkbadsundervisning inledas.

heikkivestman_tiukka_talous_ei_lisaveroja

STRAM EKONOMI, INGA TILLÄGGSSKATTER

Jag vill att Sibbo sköter lika bra om sin ekonomi som en ansvarsfull kommuninvånare sköter sin ekonomi, och inte höjer skatterna.

 • Kommunekonomins ryggrad är människor som arbetar och livskraftiga företag. Varje skatteeuro ska användas ansvarsfullt. Människors skattebörda ska inte ökas från den nuvarande genom höjningar av kommunalskatten eller fastighetsskatten.

  Vi kan inte köpa tjänster på skuld, eftersom våra barn i så fall måste stå för notan. De investeringar som befolkningsökningen i Sibbo kräver kan finansieras med lånade pengar, men för att finansiera investeringar måste också nya modeller tas fram, såsom lokalitetsprojekt som genomförs av privata aktörer.

  Balanseringen av driftsekonomin i Sibbo ska slutföras. Effektivering betyder inte att man skär ner, utan att man gör saker på ett nytt sätt. Nya effektiva verksamhetssätt har redan fötts då beslutsfattarna har hållit fast vid utgiftsdisciplinen och de kommunanställda engagerats i talkoarbetet för ekonomin. För att ekonomin ska lyckas krävs ett lyckat ledarskap.

heikkivestman_mahdollisuus_valita_ja_vaikuttaa

MÖJLIGHET ATT VÄLJA OCH PÅVERKA

Jag vill att tjänsterna i Sibbo är flexibla och att man litar på människornas sakkunskap om vad som är bäst för dem, deras familj och närmiljö.

 • För tjänsterna behövs flexibilitet och valfrihet – oavsett om det gäller val av dagvårdsform, skola, stödtjänst för närståendevård eller läkare.

  Hemvårdsstödet och Sibbotillägget för privat dagvård ska man hålla fast vid även i fortsättningen. Kommunens dagvård ska göras mer flexibel så att dagvården faktureras enligt vårdtimmarna.

  En servicesedel för närståendevården ska tas i bruk så att närståendevårdaren kan skaffa det stöd han eller hon behöver. I hemvården av åldringar kan livskvaliteten för de äldre förbättras med digitala tjänster. Sibbo ska stödja genomförandet av vårdreformen utgående från valfrihet (dvs. pengarna följer med patienten).

  Man måste lyssna på människorna på ett genuint sätt. Möjligheterna att delta ska ökas med hjälp av direktpåverkan, såsom engagerande budgetering och de sociala medierna. Beslutsfattandet ska vara öppet. Fullmäktigeledamöterna ska arbeta för kommuninvånarna, inte för tjänstemännen.

  Digitaliseringen ska utnyttjas fullt ut. Sibbo kommuns tjänster ska föras över till elektronisk form i så bred utsträckning som möjligt så att människorna kan nå dem på ett bekvämt sätt.

137673145654

NÄRLIGGANDE NATUR OCH FRITIDSVERKSAMHET FÖR ALLA

Jag vill att det i Sibbo även i fortsättningen är möjligt att syssla med fritidsaktiviteter och röra sig i en ren närliggande skog och på havet.

 • Sibbo är närskogarnas, konditionsbanornas och skärgårdens kommun. De är Sibbos trumfkort som vi måste hålla fast vid.

  Närrekreationsområdena och näridrottsplatserna får inte offras då befolkningen ökar. Sibbo ska bevara sina rekreationsområden och näridrottsplatser också i kommuncentrumen Söderkulla och Nickby samt i den kommande tätorten Tallmo.

  Det havsnära Sibbo ska utnyttjas mer än i dag. Sibbo måste få fler hyrplatser för båtar; för det här ändamålet ska kommunen minst ordna planer och infrastruktur. En badstrand vid havet måste äntligen anläggas.

  Utgångspunkten har varit att varje barn och ungdom har möjligt att utöva en hobby. I det växande Sibbo ska man se till att lämpliga lokaler och platser finns flexibelt tillgängliga för fritidsverksamhet inom idrott och kultur. Särskilt ska man satsa på att bygga idrottsplatser.

  Föreningsverksamheten ska satsas på också i fortsättningen. Kulturutbudet i Sibbo ska utvecklas så att det blir mer särpräglat än i dag.