Beslut måste fattas utifrån förnuftet och genom att erkänna fakta. Att lyssna på folk är alltid förnuftigt.

 

Välfärdsområdesval 23.1.2022. Förhandsröstning 12–18.1.2022

Valkretsen omfattar Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo.

 

I riksdagen såg jag hur vänsterregeringen drev igenom en byråkratitung välfärdsområdesmodell i syfte att öka administrationen, socialisera social- och hälsovårdstjänsterna och besluta om landsskapsskatten. I stället för absurditeter vill jag att pengarna i Östra Nylands välfärdsområde används sparsamt, att man motsätter sig nya skatter, garanterar tillgången till vård och främjar trygghet. Huvudsaken är att använda förnuftet.

 

Ekonomiansvar.

Även om välfärdsområdets pengar kommer från statsbudgeten är det skattebetalarnas pengar. Jag vill att ekonomin sköts på ett sparsamt och stramt sätt, inte genom att föreställa sig att pengar växer på träd. Välfärdsområdesfullmäktige ska inte låna pengar för att täcka löpande kostnader. För att pengarna framöver ska räcka till för bastjänsterna ska tjänsterna produceras effektivare. Inte en enda överflödig tjänst bör inrättas i administrationen.

 

Inga skattehöjningar.

Skattehöjningarna har nått vägs ände i Finland. Det nya skatteskiktet, landskapsskatten, måste avvärjas eftersom den hotar att höja löneskatt. Om Marins regering i strid med sunt förnuft beslutar att införa en lanskapsskatt, vill jag inte att den blir en skattehöjningsautomat i Östra Nyland. Alla välfärdstjänster finansieras av någons arbete och företagande. Därför måste det vara lönsamt att arbeta och företaga.Ur köerna till vård.

Det viktigaste för folk är att de får fungerande tjänster, inte vem som producerar dem. Jag vill att servicesedeln införs i så stor utsträckning som möjligt. Då är det möjligt att söka sig till social- och hälsovårdstjänster även hos ett privat företag, exempelvis en läkarmottagning. Detta påskyndar tillgången till vård och förbättrar vårdens kvalitet. Alla har rätt till en värdig ålderdom. En terapigaranti vore en mänsklig förbättring  och ekonomiskt förnuftigt.

 

Trygg vardag.

I välfärdsområdena beslutas om kritiska räddningstjänster. Om trygghet saknas spelar andra saker knappt någon roll. Jag vill att hjälp fås snabbt i en nödsituation. Det är fel att vänsterregeringen har för avsikt att ta pengar från räddningsväsendet i Östra Nyland. Avtalsbrandkårernas verksamhet måste tryggas. Säkerhetsobjekten som är viktiga för hela landet, Sköldvik och kärnkraftverken i Lovisa, måste skötas.

 

 

Arbete och resultat som riksdagsledamot bl.a:

  • Lagmotion om att sänka elöverföringspriserna. Överföringspriserna sänks med sammanlagt 380 miljoner euro 2022.
  • Lagmotion om att höja inkomstgränserna för studiestöd. Inkomstgränserna höjs med 25 % 2022.
  • Lagmotion om kriminalisering av deltagande i en terroristgrupps verksamhet. Skötsel av väsentlig uppgift blev straffbelagt 2022.
  • Förslag om förberedelse för hybridpåverkan och avbrytande av asylansökan vid gränsen vid behov.
  • Polisens resurser, även i Östra Nyland, tryggades med en tilläggsbudget 2021 utifrån Samlingspartiets krav.
  • Påverkan med avseende på förbättring av vägnätet i Östra Nyland under hela perioden. Vårt område har erhållit viktiga vägprojekt och nybeläggningar på landsvägarna.